Hlavní obsah

zaregistrovat

Dokonavé sloveso

  1. (pro evidenci ap.) koho/co register sb/sth(v hotelu, na letišti ap.) check sb in(do evidence ap.) file sthzaregistrovat se v hotelucheck into a hotel/in at a hotelzaregistrovat si patentregister a patentzaregistrovat se(do registru) register, (při příchodu ap.) check in
  2. hovor.(všimnout si) koho/co notice sb/sth, note sthhovor.(a vzít v úvahu) take note of sthhovor.BrE, hovor. clock sthZaregistroval jsem, že...It came to my attention that...
  3. (o přístroji ap.) co register(zjistit) detect(zaznamenat) record sth

Vyskytuje se v

trademark: register a trademarkzaregistrovat ochrannou známku