Hlavní obsah

zaznamenat

Dokonavé sloveso

  1. (zapsat) co take sth down, record(zanést položku) enter(do lodního deníku ap.) logZaznamenal si to.He took a note.
  2. (nahrát ap.) co record(na pásku též) tape(zjistit přístrojem) detect(do registru ap.) register(zachytit vývoj) monitor sthByly zaznamenány vysoké hodnoty...High values were detected...
  3. (všimnout si) co notice, note sth, take note of sth(zahlédnout) spot sthBrE, slang. clock sth

Vyskytuje se v

conscious: become conscious of sthuvědomit si, zaznamenat co, povšimnout si čeho

place: place upon recordzaznamenat, zanést do záznamů, zaprotokolovat