Hlavní obsah

zaznamenat

Dokonavé sloveso

  1. (zapsat) co take sth down, record(zanést položku) enter(do lodního deníku ap.) logZaznamenal si to.He took a note.
  2. (nahrát ap.) co record(na pásku též) tape(zjistit přístrojem) detect(do registru ap.) register(zachytit vývoj) monitor sthByly zaznamenány vysoké hodnoty...High values were detected...
  3. (všimnout si) co notice, note sth, take note of sth(zahlédnout) spot sthBrE, slang. clock sth

Vyskytuje se v

conscious: uvědomit si, zaznamenat co, povšimnout si čehobecome conscious of sth

place: zaznamenat, zanést do záznamů, zaprotokolovatplace upon record

zaznamenat: Zaznamenal si to.He took a note.