Hlavní obsah

hold [həʊld]

Slovesopt&pp held

 1. sth držet (se), podržet, přidržet (se) co předmět ap.Will you hold it for me?Podržíte mi to?I couldn't hold it any longer.Už jsem to nemohl udržet.hold fast to sthpevně se držet čehohold by sthlpět na čem, držet se čeho, stát si za čímhold the clock (on)stopovat (to) závod, hlídat čashold one's nosezacpat si nos při skoku do vody ap.
 2. sb obejmout, držet v objetí koho
 3. sth držet se za co
 4. skladovat, přechovávat, mít uložené kde
 5. uchovávat, udržovat informace ap.
 6. pojmout, obsahovat, mít objem kolik

Podstatné jméno

 1. držení, sevřeníI lost my hold on the rock and ...Už jsem se na té skále neudržel a...lay hold of sthuchopit, popadnout co, chopit se čeho, přen. pochopit co, porozumět čemulose one's hold on sthuž neudržet co, neudržet na čem, pustit se čeho
 2. catch/grab/get/seize hold of sthchytnout, chňapnout, uchopit, popadnout co
 3. chvat, hmat, držení, uchopení v zápase ap., chyt

Slovesopt&pp held

 1. mít, zastávat názor ap.hold opinionsmít (vlastní) názorhold sth dearcenit si, vážit si čeho, ctít co hodnoty ap.hold cheapnedoceňovat, podceňovat, nevážit si
 2. představovat, skrývat v sobě nebezpečí ap.též o vyvolávaných pocitech
 3. být držitelem čeho, vlastnit co povolení, oprávnění
 4. (us)pořádat, konat, organizovatThey will hold a meeting.Uspořádají schůzi.be heldkonat se, proběhnout organizovaná událosthold talksvést jednání/rozhovory, jednat
 5. vést rozhovor ap.
 6. hold sb's attention udržet (si) čí pozornost
 7. hold sb responsible for sthčinit koho zodpovědným za co

Slovesopt&pp held

 1. sb držet, zadržovat koho násilímhold sb (to) ransomžádat výkupné za koho, přen. vydírat koho v bezvýchodné
 2. ovládat, držet obsazený vojensky ap.
 3. hold (the line)nepokládat, nezavěšovat telefon
 4. at sth držet se, udržovat se na čem na určité úrovni ap.
 5. hud. hold a tonedržet tón
 6. zdržet, pozdržet, zadržet nenechat odjet - vlak, výtah ap.
 7. platit, být platný pozvání, fakt ap.hold goodplatit, být platný zákon, smlouva ap.
 8. hold (up) obstát, platit teorie ap.
 9. udržet se, vydržet pod náporem

Podstatné jméno

 • on/over sb moc, kontrola nad kýmHe has a hold over them.Má je ve své moci., Ovládá je.

Slovesopt&pp held

 1. hold forth on sth dlouze vykládat o čem, (zeširoka) rozvádět, rozebírat co téma
 2. get hold of sth sehnat co, získat co, zmocnit se čeho
 3. get hold of BrE, hovor.sth pochopit, zpracovat, pojmout co informaci
 4. get hold of sb sehnat koho opraváře ap.
 5. Hold it. Počkat., Moment., Zadrž.
 6. put sth on hold nechat co na později, odložit, dát k ledu co
 7. hold one's own against sb ubránit se, nedat se, nepodlehnout komu
 8. hold one's own against sb obstát v porovnání s kým, mít na koho
 9. hold still nehýbat se, zůstat stát, vydržet v klidu
 10. take hold zmocnit se, přemoci, ovládnout
 11. hold tight to sth držet se, chytit se čeho pevně

Vyskytuje se v

ace: hold all the acesmít všechna esa v rukávě, držet všechny trumfy

arm: (hold sth) at arm's length(držet co) v natažené ruce od těla

bay: keep/hold sth/sb at baydržet (si) co/koho od těla/v šachu/v bezpečné vzdálenosti/v patřičných mezích

breath: hold one's breathzadržet dech

contempt: hold sb/sth in contemptopovrhovat kým/čím

court: hold courtbýt středem pozornosti kde, přen. být králem čeho

fast: hold fast to sthtrvat na čem, pevně (si) stát za čím, neupouštět od čeho

fire: hold one's firenestřílet, zastavit palbu

fort: hold (down) the fort for sbzaskakovat za koho, dočasně to vést místo koho

hand: hold handsdržet se za ruce

hand: hold sb's handdržet palce, fandit komu, být s kým v těžké situaci

hold against: hold sth againstsb zazlívat, mít za zlé, vyčítat komu co

hold back: hold sb/sth backzadržet, zadržovat koho/co, (za)bránit (v tom) komu

hold back: hold sth backponechat si (v rezervě), podržet si zásoby ap.

hold back: hold sth backzamlčet, zatajit co

hold down: hold sb downdržet zkrátka/na uzdě/pod kontrolou, omezovat koho, nedovolit rozlet/prosadit se komu

hold on, hold onto: hold onvydržet, držet (se) nepodlehnout

hold on, hold onto: hold onpočkat, mít strpení

hold over: hold sth oversb zastrašovat, vydírat koho čím

hostage: hold/take sb hostagedržet/vzít koho jako rukojmí

nerve: hold one's nervezachovat klid, neztratit hlavu

peace: hold one's peacezůstat zticha, nic neříct, mlčet ačkoliv by měl co říct

ransom: hold sb (to) ransompožadovat výkupné za koho, držet v zajetí koho pro výkupné

sway: hold sway over sthpanovat, vládnout kde, ovládat co mít rozhodující vliv

terror: hold no terrors for sbnenahánět strach komu

tongue: hold one's tonguemlčet, být zticha, držet jazyk za zuby

accountable: hold sb accountable for sthhnát koho k zodpovědnosti za co

captive: hold sb captivedržet koho v zajetí

captivity: held/kept in captivitydržený v zajetí

common: hold sth in common with sbmít co ve společném vlastnictví s kým, sdílet co majetek

course: hold one's courseudržovat kurz

escrow: hold sth in escrowmít co ve svěřenectví/v úschově

esteem: hold sb in high esteemvelice si koho vážit

fee: hold in feeabsolutně vlastnit

gunpoint: be held at gunpointhledět do hlavně zbraně, být ohrožován (střelnou) zbraní

hand: hold sth in one's handdržet co v ruce

head: hold one's head upchodit se vztyčenou hlavou hrdě ap.

held: held in place by sthupevněný, připevněný čím

hope: hold out hope(stále ještě) doufat

liable: hold sb liable for sthčinit koho zodpovědným za co

meeting: hold a meetinguspořádat poradu

memorial: A memorial service will be held for her.Bude se sloužit zádušní mše na její památku.

point: hold sb at gun-pointohrožovat koho namířenou zbraní

promise: hold/have promisejevit se slibně, mít slibný potenciál

purse strings: hold/control the purse stringsdržet kasu řídit finance

reception: hold a receptionpořádat recepci

referendum: hold a referendum on sth(us)pořádat referendum o čem

regard: hold sb in high regardvelmi si považovat koho

responsible: hold sb responsible for sthčinit koho zodpovědným za co,klást co komu za vinu

ridicule: hold sb/sth up to ridiculevysmívat se komu/čemu, zesměšňovat koho/co veřejně ap.

scorn: hold sb in scornopovrhovat kým

shipment: hold-up in the shipmentzdržení zásilky

tight: keep a tight hold of sthpevně se držet čeho

together: hold togetherdržet při sobě

wrestling: wrestling holdzápasnický chvat

line: Hold the line, please!Nezavěšujte, prosím!

so: Hold the glass just/like so.Drž tu sklenici takhle.

catch: catch hold of sthchytit se čeho