Hlavní obsah

hold [həʊld]

Slovesopt&pp held

 1. sth držet (se), podržet, přidržet (se) co předmět ap.Will you hold it for me?Podržíte mi to?I couldn't hold it any longer.Už jsem to nemohl udržet.hold fast to sthpevně se držet čehohold by sthlpět na čem, držet se čeho, stát si za čímhold the clock (on)stopovat (to) závod, hlídat čashold one's nosezacpat si nos při skoku do vody ap.
 2. sb obejmout, držet v objetí koho
 3. sth držet se za co
 4. skladovat, přechovávat, mít uložené kde
 5. uchovávat, udržovat informace ap.
 6. pojmout, obsahovat, mít objem kolik

Podstatné jméno

 1. držení, sevřeníI lost my hold on the rock and ...Už jsem se na té skále neudržel a...lay hold of sthuchopit, popadnout co, chopit se čeho, přen. pochopit co, porozumět čemulose one's hold on sthuž neudržet co, neudržet na čem, pustit se čeho
 2. catch/grab/get/seize hold of sthchytnout, chňapnout, uchopit, popadnout co
 3. chvat, hmat, držení, uchopení v zápase ap., chyt

Slovesopt&pp held

 1. mít, zastávat názor ap.hold opinionsmít (vlastní) názorhold sth dearcenit si, vážit si čeho, ctít co hodnoty ap.hold cheapnedoceňovat, podceňovat, nevážit si
 2. představovat, skrývat v sobě nebezpečí ap.též o vyvolávaných pocitech
 3. být držitelem čeho, vlastnit co povolení, oprávnění
 4. (us)pořádat, konat, organizovatThey will hold a meeting.Uspořádají schůzi.be heldkonat se, proběhnout organizovaná událosthold talksvést jednání/rozhovory, jednat
 5. vést rozhovor ap.
 6. hold sb's attention udržet (si) čí pozornost
 7. hold sb responsible for sthčinit koho zodpovědným za co

Slovesopt&pp held

 1. sb držet, zadržovat koho násilímhold sb (to) ransomžádat výkupné za koho, přen. vydírat koho v bezvýchodné
 2. ovládat, držet obsazený vojensky ap.
 3. hold (the line)nepokládat, nezavěšovat telefon
 4. at sth držet se, udržovat se na čem na určité úrovni ap.
 5. hud. hold a tonedržet tón
 6. zdržet, pozdržet, zadržet nenechat odjet - vlak, výtah ap.
 7. platit, být platný pozvání, fakt ap.hold goodplatit, být platný zákon, smlouva ap.
 8. hold (up) obstát, platit teorie ap.
 9. udržet se, vydržet pod náporem

Podstatné jméno

 • on/over sb moc, kontrola nad kýmHe has a hold over them.Má je ve své moci., Ovládá je.

Slovesopt&pp held

 1. hold forth on sth dlouze vykládat o čem, (zeširoka) rozvádět, rozebírat co téma
 2. get hold of sth sehnat co, získat co, zmocnit se čeho
 3. get hold of BrE, hovor.sth pochopit, zpracovat, pojmout co informaci
 4. get hold of sb sehnat koho opraváře ap.
 5. Hold it. Počkat., Moment., Zadrž.
 6. put sth on hold nechat co na později, odložit, dát k ledu co
 7. hold one's own against sb ubránit se, nedat se, nepodlehnout komu
 8. hold one's own against sb obstát v porovnání s kým, mít na koho
 9. hold still nehýbat se, zůstat stát, vydržet v klidu
 10. take hold zmocnit se, přemoci, ovládnout
 11. hold tight to sth držet se, chytit se čeho pevně

Vyskytuje se v

arm: (držet co) v natažené ruce od těla(hold sth) at arm's length

bay: držet (si) co/koho od těla/v šachu/v bezpečné vzdálenosti/v patřičných mezíchkeep/hold sth/sb at bay

breath: zadržet dechhold one's breath

contempt: opovrhovat kým/čímhold sb/sth in contempt

court: být středem pozornosti kde, přen. být králem čehohold court

fast: trvat na čem, pevně (si) stát za čím, neupouštět od čehohold fast to sth

fire: nestřílet, zastavit palbuhold one's fire

fort: zaskakovat za koho, dočasně to vést místo kohohold (down) the fort for sb

hand: držet se za rucehold hands

hold: udržet (si) čí pozornosthold sb's attention

hold against: sb zazlívat, mít za zlé, vyčítat komu cohold sth against

hold back: zadržet, zadržovat koho/co, (za)bránit (v tom) komuhold sb/sth back

hold down: držet zkrátka/na uzdě/pod kontrolou, omezovat koho, nedovolit rozlet/prosadit se komuhold sb down

hold on, hold onto: vydržet, držet (se) nepodlehnouthold on

hold over: sb zastrašovat, vydírat koho čímhold sth over

hostage: držet/vzít koho jako rukojmíhold/take sb hostage

nerve: zachovat klid, neztratit hlavuhold one's nerve

peace: zůstat zticha, nic neříct, mlčet ačkoliv by měl co řícthold one's peace

ransom: požadovat výkupné za koho, držet v zajetí koho pro výkupnéhold sb (to) ransom

sway: panovat, vládnout kde, ovládat co mít rozhodující vlivhold sway over sth

terror: nenahánět strach komuhold no terrors for sb

tongue: mlčet, být zticha, držet jazyk za zubyhold one's tongue

accountable: hnát koho k zodpovědnosti za cohold sb accountable for sth

captive: držet koho v zajetíhold sb captive

captivity: držený v zajetíheld/kept in captivity

common: mít co ve společném vlastnictví s kým, sdílet co majetekhold sth in common with sb

course: udržovat kurzhold one's course

escrow: mít co ve svěřenectví/v úschověhold sth in escrow

esteem: velice si koho vážithold sb in high esteem

fee: absolutně vlastnithold in fee

gunpoint: hledět do hlavně zbraně, být ohrožován (střelnou) zbraníbe held at gunpoint

head: chodit se vztyčenou hlavou hrdě ap.hold one's head up

held: upevněný, připevněný čímheld in place by sth

hope: (stále ještě) doufathold out hope

liable: činit koho zodpovědným za cohold sb liable for sth

meeting: uspořádat poraduhold a meeting

memorial: Bude se sloužit zádušní mše na její památku.A memorial service will be held for her.

point: ohrožovat koho namířenou zbraníhold sb at gun-point

promise: jevit se slibně, mít slibný potenciálhold/have promise

purse strings: držet kasu řídit financehold/control the purse strings

reception: pořádat recepcihold a reception

referendum: (us)pořádat referendum o čemhold a referendum on sth

regard: velmi si považovat kohohold sb in high regard

responsible: činit koho zodpovědným za co,klást co komu za vinuhold sb responsible for sth

ridicule: vysmívat se komu/čemu, zesměšňovat koho/co veřejně ap.hold sb/sth up to ridicule

scorn: opovrhovat kýmhold sb in scorn

shipment: zdržení zásilkyhold-up in the shipment

tight: pevně se držet čehokeep a tight hold of sth

together: držet při soběhold together

wrestling: zápasnický chvatwrestling hold

line: Nezavěšujte, prosím!Hold the line, please!

so: Drž tu sklenici takhle.Hold the glass just/like so.

catch: chytit se čehocatch hold of sth

ace: mít všechna esa v rukávě, držet všechny trumfyhold all the aces