Hlavní obsah

together [təˈgeðə]

Příslovce

  1. společně, spolu
  2. dohromady, k sobě, u sebe tak, aby tvořili celekgroup togetherseskupit (se), vytvořit skupinuclasp one's hands togethersepnout rucepull osf togetherdát se dohromady, sebrat se
  3. pohromadě, pospolu, při sobě držethold togetherdržet při soběbring togetherdát dohromady lidi či věci

Předložka

  • together with sth/sb spolu s čím/kým

Vyskytuje se v

clump: clump (together)shlukovat se, slepovat se, hrudkovat bakterie, rýže ap.

get together: get sth togetherdát dohromady, shromáždit co členy, prvky ap.

group: group togetherseskupit (se), uskupit (se), utvořit skupinu

gum: gummed togetherslepený oči ap.

knit: knit (together)spojit, stmelit lidi ap.

lace: lace one's fingers togethersepnout ruce s propletenými prsty

pull together: pull osf togethersebrat se, vzpamatovat se

put: put togetherdohromady, celkem sečteno

tack: tack sth (together)sestehovat, volně spíchnout co

throw together: be thrown togetherwith sb být sveden dohromady, setkat se s kým lidé díky okolnostem ap.

together: together with sth/sbspolu s čím/kým

weld: weld togethersb form. stmelit koho

yoke: be yoked (together)with sb/sth být svázaný s kým

bolt: bolt sth togethersešroubovat co

call: call togethersvolat

cling: cling togetherdržet se pohromadě

draw: draw togethersmrštit se, smrsknout se, semknout se, stáhnout se, srazit se

glue: glue sth togetherslepit, sklížit co

go: go togetherhodit se k sobě dvě věci ap.

grow: grow together/into onesrůst, spojit se, splynout

huddle: huddle togethertisknout se k sobě lidé zimou ap.

lash: lash togethersvázat (k sobě)

paste: paste sth togetherslepit co (dohromady)

run: run togetherstéci se, slít se, splynout

screw: screw sth togethersešroubovat co dohromady

sew: sew togethersešít

tie: tie togethersvázat k sobě

wire: wire sth togethersdrátovat co, spojit co drát(k)em, omotat drát(k)em, odrátovat, zpevnit drát(k)em co

press: press one's lips togethersevřít rty

rub: rub one's hands (together)mnout si ruce, třít o sebe rukama

feather: Birds of a feather flock together.Vrána k vráně sedá.

držet se: stick togetherdržet se pohromadě

jít: go togetherjít k sobě hodit se

oběd: go for lunch (together), hl. obchodní to do lunchjít (spolu) na oběd

patřit: belong togetherpatřit k sobě

pohromadě: hold together, hmota též cohere, be coherentdržet pohromadě

setkání: family gathering/get-togetherrodinné setkání

spojit: join forces with sb, make common cause, come together with sbspojit síly s kým

společně: do sth together, ve spolupráci do sth in collaboration/association with sbdělat co společně s kým

spolu: get on well togethervycházet spolu (dobře)

stejně: just as ..., spolu s together with ...stejně jako ...

zamnout: rub one's hands (together)zamnout si ruce

dát: put sth togetherdát co dohromady sestavit

hodit se: go together (well)hodit se k sobě

mnout (si): rub one's hands togethermnout si ruce zimou ap.

pasovat: go togetherpasovat k sobě

sebrat se: Pull yourself together!Seber se!

sestavit: put together/form a government/coalitionsestavit vládu/koalici

srazit: We will push the beds together.Srazíme postele.

trávit: They used to spend holidays together.Trávili spolu prázdniny.

vyrůst: They grew up together.Vyrostli spolu.

vzchopit se: Pull yourself together!, Get a grip on yourself!Vzchop se!

vzpamatovat se: vzchop se Pull yourself together!, neblbni Don't be silly!Vzpamatuj se!

dohromady: barvy, oblečení ap. go together, matchjít dohromady

koruna: be broke, be penniless, not have two pennies to rub togethernemít ani korunu, smrdět korunou

provaz: pull togethertáhnout za jeden provaz

táhnout: pull togethertáhnout za jeden provaz

vrána: Birds of a feather flock together.Vrána k vráně sedá.