Hlavní obsah

spolu

Příslovce

  1. (společně) together(společnými silami) jointlyChodíme spolu. partneřiWe're going out together/dating.
  2. (navzájem) to/with each other/one another, togetherNevychází spolu (dobře).They don't get along.Mluvili spolu.They talked to each other.vycházet spolu (dobře)get on well together

Vyskytuje se v

oběd: jít (spolu) na obědgo for lunch (together)

mluvit: My spolu nemluvíme.We are not on speaking terms.

souviset: Tyto věci spolu úzce souvisí.These things are closely connected/related.

trávit: Trávili spolu prázdniny.They used to spend holidays together.

vyrůst: Vyrostli spolu.They grew up together.

equal: treat each other as equalsjednat spolu jako rovný s rovným

OEM: OEM version= verze (vybavení) dodávaná spolu s novým počítačem

along: She fled along with her children.Utekla spolu se svými dětmi.

for: I'm happy for you.To ti moc přeju., Upřímně ti to přeji., Mám radost spolu s tebou.

talk: hovor. Long time no talk.Dlouho jsme spolu nemluvili.