Hlavní obsah

jointly [ˈdʒɔɪntlɪ]

Vyskytuje se v

action: joint actionspolečný postup, práv. společná žaloba

company: ekon. joint-stock companyakciová společnost

declaration: joint declarationspolečné prohlášení

flange: flange jointpřírubový spoj

mortise: mortise jointčepový spoj, anat. kotníkový kloub

ownership: joint ownershipspolečné vlastnictví, spoluvlastnictví

pick-up: pick-up jointseznamovací podnik, podnik k balení holek

scarf: scarf (joint)spoj na pokos, zkosený spoj

statement: joint statementspolečné prohlášení

tenant: joint tenantsspolunájemníci, společní držitelé nájmu

venture: ekon. joint venturepodnik se společnou majetkovou účastí, společný podnik

joint: to put sb's nose out of jointdotknout se, urazit koho ponížením ap.