Hlavní obsah

joint [dʒɔɪnt]

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

action: joint actionspolečný postup, práv. společná žaloba

company: ekon. joint-stock companyakciová společnost

declaration: joint declarationspolečné prohlášení

flange: flange jointpřírubový spoj

mortise: mortise jointčepový spoj, anat. kotníkový kloub

ownership: joint ownershipspolečné vlastnictví, spoluvlastnictví

pick-up: pick-up jointseznamovací podnik, podnik k balení holek

scarf: scarf (joint)spoj na pokos

statement: joint statementspolečné prohlášení

tenant: joint tenantsspolunájemníci, společní držitelé nájmu

venture: ekon. joint venturepodnik se společnou majetkovou účastí, společný podnik

akciový: joint-stock company, veřejná public (limited) company, zkr. PLCakciová společnost

kloubní: joint supplements/nutritionkloubní výživa

pružný: flexible jointpružný spoj

ramenní: shoulder jointramenní kloub

síla: by joint efforts, společně jointly, v součinnosti collaborativelyspolečnými silami

společnost: (joint-)stock companyekon. akciová společnost

blaho: for the joint benefitpro společné blaho

společný: joint/collective decisionspolečné rozhodnutí

volně: loose-jointedvolně spojený

joint: to put sb's nose out of jointdotknout se, urazit koho ponížením ap.