Hlavní obsah

joint [dʒɔɪnt]

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

action: joint actionspolečný postup, práv. společná žaloba

company: ekon. joint-stock companyakciová společnost

declaration: joint declarationspolečné prohlášení

flange: flange jointpřírubový spoj

mortise: mortise jointčepový spoj, anat. kotníkový kloub

ownership: joint ownershipspolečné vlastnictví, spoluvlastnictví

pick-up: pick-up jointseznamovací podnik, podnik k balení holek

scarf: scarf (joint)spoj na pokos

statement: joint statementspolečné prohlášení

tenant: joint tenantsspolunájemníci, společní držitelé nájmu

venture: ekon. joint venturepodnik se společnou majetkovou účastí, společný podnik

akciový: akciová společnostjoint-stock company, veřejná public (limited) company, zkr. PLC

kloubní: kloubní výživajoint supplements/nutrition

pružný: pružný spojflexible joint

ramenní: ramenní kloubshoulder joint

síla: společnými silamiby joint efforts, společně jointly, v součinnosti collaboratively

společnost: ekon. akciová společnost(joint-)stock company

blaho: pro společné blahofor the joint benefit

společný: společné rozhodnutíjoint/collective decision

volně: volně spojenýloose-jointed