Hlavní obsah

společný

Přídavné jméno

  1. (kolektivní) common, joint, collectivespolečné rozhodnutíjoint/collective decisionspolečný hrobcommon grave
  2. (shodný) common, mutualmít společné zájmyhave common interestsspolečný jazykcommon languageNemám s tím nic společného.I have nothing to do with it.mít co společného s kýmhave sth in common with sbnemít nic společného s čím nesouviset ap.have nothing to do with sth

Vyskytuje se v

dobro: pro společné dobrofor the common good

síla: společnými silamiby joint efforts, společně jointly, v součinnosti collaboratively

blaho: pro společné blahofor the joint benefit

action: joint actionspolečný postup, práv. společná žaloba

cohabit: cohabiting couplespáry žijící ve společné domácnosti

collective: collective actionspolečný krok k dosažení cíle

common: práv. common-law marriagespolečná domácnost nesezdaného páru

common: mat. the lowest common denominatornejmenší společný jmenovatel, přen. všeobecný vkus, ty nejprostší nároky většiny populace ap.

common: hold sth in common with sbmít co ve společném vlastnictví s kým, sdílet co majetek

communal: communal ownershipspolečné vlastnictví

communal: communal gravespolečný hrob

declaration: joint declarationspolečné prohlášení

hall: mess hallspolečná (vojenská) jídelna

joint: ekon. joint ownershipspolečné vlastnictví, spoluvlastnictví

live-in: live-in partnerpartner ve společné domácnosti

master: master antennaspolečná anténa v budově ap.

matrimonial: matrimonial home(společné) bydliště manželů

ownership: collective ownershipspolečné vlastnictví

ownership: joint ownershipspolečné vlastnictví, spoluvlastnictví

participative: participative decision-makingspolečné rozhodování

property: common propertyspolečný majetek, obecní majetek

statement: joint statementspolečné prohlášení

tenant: joint tenantsspolunájemníci, společní držitelé nájmu

venture: ekon. joint venturepodnik se společnou majetkovou účastí, společný podnik