Hlavní obsah

společně

Příslovce

  • together(společnými silami) jointly, collectivelydělat co společně s kýmdo sth together, (ve spolupráci) do sth in collaboration/association with sb

Vyskytuje se v

dobro: pro společné dobrofor the common good

síla: společnými silamiby joint efforts, společně jointly, v součinnosti collaboratively

společný: společný hrobcommon grave

blaho: pro společné blahofor the joint benefit

action: společný postup, práv. společná žalobajoint action

cohabit: páry žijící ve společné domácnosticohabiting couples

collective: společný krok k dosažení cílecollective action

common: společná domácnost nesezdaného párupráv. common-law marriage

communal: společné vlastnictvícommunal ownership

declaration: společné prohlášeníjoint declaration

hall: společná (vojenská) jídelnamess hall

joint: společné vlastnictví, spoluvlastnictvíekon. joint ownership

live-in: partner ve společné domácnostilive-in partner

master: společná anténa v budově ap.master antenna

matrimonial: (společné) bydliště manželůmatrimonial home

ownership: společné vlastnictvícollective ownership

participative: společné rozhodováníparticipative decision-making

property: společný majetek, obecní majetekcommon property

statement: společné prohlášeníjoint statement

tenant: spolunájemníci, společní držitelé nájmujoint tenants

venture: podnik se společnou majetkovou účastí, společný podnikekon. joint venture

společně: dělat co společně s kýmdo sth together, ve spolupráci do sth in collaboration/association with sb