Hlavní obsah

body

Podstatné jméno, rod střední nesklonné

Vyskytuje se v

acquit: práv. be acquitted on all chargesbýt zproštěn obvinění ve všech bodech obžaloby

advisory: advisory board/bodyporadní sbor/orgán

armour: voj. body armourochranná výstroj neprůstřelná vesta ap.

body blow: sth would be a body blow to sthco by byla velká rána pro co

boiling: just below boilingtěsně pod bodem varu

cluster: mat. cluster pointhromadný bod (posloupnosti)

count: práv. on all countsve všech bodech obžaloby vinný ap.

critical: critical pointkritický bod

deadlock: break the deadlockdostat se z patové situace, překonat mrtvý bod při jednáních

deliberative: deliberative bodyporadní sbor, rozhodovací orgán senát ap.

diplomatic: diplomatic body/corpsdiplomatický sbor

equality: equality bodyantidiskriminační orgán ombudsman ap.

fulcrum: tech. fulcrum pointotočný bod

impeachment: articles of impeachmentbody/důvody obžaloby proti vysokému veřejnému činiteli

innocent: plead innocent to all chargestrvat na své nevině ve všech bodech obžaloby

legislative: legislative bodyzákonodárný orgán

lotion: body lotiontělové mléko

lower: lower bodyspodní část těla

mass: fyz. mass pointhmotný bod

modification: body modificationstělesné modifikace

odour: body odourtělesný pach

out-of-body: out-of-body experiencezážitek mimo vlastní tělo pocity, které mají někteří lidé během klinické smrti

penalty: penalty pointstrestné body i řidiče ap.

point: point of no returnstadium/okamžik, odkud už není návratu, let. (hraniční) bod návratu letounu

point: sport. win on pointsvyhrát na body v boxu

prominent: prominent landmarkdominanta, (zřetelný) orientační bod v krajině

representative: local representative bodiesmístní zastupitelské orgány

resonant: resonant bodyozvučná skříň kytary ap.

score: run up the scorei přen. nahnat si body/skóre, vylepšit si skóre

search: body cavity searchprohlídka tělesných dutin

soul: body and soultělem i duší

sound: sound in mind and bodyzdravý na těle i na duši

speech: keynote speechpřednesení zásadních bodů/hlavních cílů politického programu ap.

stake: AmE stake-bodyplochá korba s bočními sloupky na převoz klád ap.

supreme: supreme legislative bodynejvyšší zákonodárný orgán

transition: fyz. transition pointbod přeměny mezi skupenstvími

upper: upper bodyhorní část těla

vitreous: med. vitreous body/humour/AmE humorsklivec

waste: body wastetělesný odpad, tělesné výměšky

watchdog: watchdog bodydohlížecí orgán

water: body of watervodní plocha

find: His body was found last week.Jeho tělo bylo nalezeno minulý týden.

itself: The body rebuilds itself in sleep.Tělo se ve spánku regeneruje.

bod: bod zlomucritical point, ekon. hranice rentability break-even point

bod: bod mrazufreezing point

bod: fyz. bod varuboiling point

bod: získat dva body hráč ap.score two points

hmotný: fyz. hmotný bodmass point

mrtvý: uvíznout/ustrnout na mrtvém bodě jednání ap.come to a deadlock

nebeský: nebeské tělesoheavenly body

opěrný: přen. opěrný bod pro další postupfoothold, základna base, voj. pro obranu ap. strongpoint

orgán: zákonodárný/výkonný orgánlegislative/executive body

orientační: orientační bodpoint of orientation, výrazný v terénu ap. landmark

osoba: práv. právnická osobalegal/juridical/artificial person, korporátní subjekt corporate body, body corporate

osobní: osobní prohlídkabody search, osaháním přes šaty pat-down, až do naha strip-search

pleťový: pleťové mlékobody lotion

plocha: vodní plocha jezero ap.body of water

sbor: práv. zákonodárný sborlegislative body

stavba: stavba tělabody structure, konstituce build, physique, anatomie anatomy

tělesný: tělesný orgánbody organ

tělesný: (normální) tělesná teplotabody temperature, blood heat

těleso: astron. nebeské tělesocelestial body

tělní: tělní dutina/tekutinabody cavity/fluid

tělo: tělo Kristovothe body of Christ

tělový: tělové mlékobody milk/lotion

teplo: tělesné/živočišné/sluneční teplobody/animal/sun heat

teplota: tělesná/pokojová/venkovní teplotabody/room/outside temperature

váha: tělesná váhabody weight

vítězství: sport. vítězství na bodypoints victory, victory on points

záchytný: záchytný bodklíč, vodítko clue, referenční bod point of reference

zákonodárný: zákonodárný sborlegislative body, legislature

zastupitelský: zastupitelské orgányrepresentative bodies

zdatný: tělesně zdatnýable-bodied, physically fit

mráz: pod/nad bodem mrazubelow/above freezing point

najít: Její tělo našli v ...Her body was found in ...

spodní: spodní část tělalower (part of the) body

tělesný: tělesný pachbody odour

tělo: horní část tělaupper body

výhra: sport. výhra na bodypoints victory, win on points

výška: tělesná výškabody height

zapisovatel: zapisovatel stavu/bodů/skórescorekeeper, scorer

bod: ustrnout na mrtvém bodě jednánícome to a deadlock

mrtvola: Jen přes mou mrtvolu!Over my dead body!

tělo: tělem i dušíbody/heart and soul