Hlavní obsah

body

Podstatné jméno, rod střední nesklonné

Vyskytuje se v

hmotný: fyz. hmotný bodmass point

mrtvý: uvíznout/ustrnout na mrtvém bodě jednání ap.come to a deadlock

nebeský: heavenly bodynebeské těleso

opěrný: přen. opěrný bod pro další postupfoothold, základna base, voj. pro obranu ap. strongpoint

orgán: legislative/executive bodyzákonodárný/výkonný orgán

orientační: orientační bodpoint of orientation, výrazný v terénu ap. landmark

osoba: legal/juridical/artificial person, korporátní subjekt corporate body, body corporatepráv. právnická osoba

osobní: body search, osaháním přes šaty pat-down, až do naha strip-searchosobní prohlídka

pleťový: body lotionpleťové mléko

plocha: body of watervodní plocha jezero ap.

sbor: legislative bodypráv. zákonodárný sbor

stavba: body structure, konstituce build, physique, anatomie anatomystavba těla

tělesný: body organtělesný orgán

těleso: celestial bodyastron. nebeské těleso

tělní: body cavity/fluidtělní dutina/tekutina

tělo: the body of Christ, hostie Hosttělo Kristovo

tělový: body milk/lotiontělové mléko

teplo: body/animal/sun heattělesné/živočišné/sluneční teplo

teplota: body/room/outside temperaturetělesná/pokojová/venkovní teplota

váha: body weighttělesná váha

vítězství: sport. vítězství na bodypoints victory, victory on points

záchytný: záchytný bodklíč, vodítko clue, referenční bod point of reference, jako odrazový můstek jumping-off point

zákonodárný: legislative body, legislaturezákonodárný sbor

zastupitelský: representative bodieszastupitelské orgány

zdatný: able-bodied, physically fittělesně zdatný

mráz: pod/nad bodem mrazubelow/above freezing point

najít: Her body was found in ...Její tělo našli v ...

spodní: lower (part of the) bodyspodní část těla

výhra: sport. výhra na bodypoints victory, win on points

výška: body heighttělesná výška

zapisovatel: zapisovatel stavu/bodů/skórescorekeeper, scorer

mrtvola: Over my dead body!Jen přes mou mrtvolu!

acquit: být zproštěn obvinění ve všech bodech obžalobypráv. be acquitted on all charges

advisory: advisory board/bodyporadní sbor/orgán

armour: voj. body armourochranná výstroj neprůstřelná vesta ap.

body: anat. body cellsomatická buňka

body blow: sth would be a body blow to sthco by byla velká rána pro co

boiling: těsně pod bodem varujust below boiling

cluster: hromadný bod (posloupnosti)mat. cluster point

count: ve všech bodech obžaloby vinný ap.práv. on all counts

critical: kritický bodcritical point

deadlock: dostat se z patové situace, překonat mrtvý bod při jednáníchbreak the deadlock

deliberative: deliberative bodyporadní sbor, rozhodovací orgán senát ap.

diplomatic: diplomatic body/corpsdiplomatický sbor

equality: equality bodyantidiskriminační orgán ombudsman ap.

fulcrum: otočný bodtech. fulcrum point

impeachment: body/důvody obžaloby proti vysokému veřejnému činiteliarticles of impeachment

innocent: trvat na své nevině ve všech bodech obžalobyplead innocent to all charges

legislative: legislative bodyzákonodárný orgán

lotion: body lotiontělové mléko

lower: lower bodyspodní část těla

mass: hmotný bodfyz. mass point

modification: body modificationstělesné modifikace

odour: body odourtělesný pach

out-of-body: out-of-body experiencezážitek mimo vlastní tělo pocity, které mají někteří lidé během klinické smrti

penalty: trestné body i řidiče ap.penalty points

point: stadium/okamžik, odkud už není návratu, let. (hraniční) bod návratu letounupoint of no return

prominent: dominanta, (zřetelný) orientační bod v krajiněprominent landmark

representative: local representative bodiesmístní zastupitelské orgány

resonant: resonant bodyozvučná skříň kytary ap.

score: i přen. nahnat si body/skóre, vylepšit si skórerun up the score

search: body cavity searchprohlídka tělesných dutin

soul: body and soultělem i duší

sound: sound in mind and bodyzdravý na těle i na duši

speech: přednesení zásadních bodů/hlavních cílů politického programu ap.keynote speech

stake: AmE stake-bodyplochá korba s bočními sloupky na převoz klád ap.

supreme: supreme legislative bodynejvyšší zákonodárný orgán

transition: bod přeměny mezi skupenstvímifyz. transition point

upper: upper bodyhorní část těla

vitreous: med. vitreous body/humour/AmE humorsklivec

waste: body wastetělesný odpad, tělesné výměšky

watchdog: watchdog bodydohlížecí orgán

water: body of watervodní plocha

find: His body was found last week.Jeho tělo bylo nalezeno minulý týden.

itself: The body rebuilds itself in sleep.Tělo se ve spánku regeneruje.

bod: bod zlomucritical point, ekon. hranice rentability break-even point

preference: have a preference for sthdávat přednost čemu, upřednostňovat, raději chtít co

sexual: sexual orientation/preferencesexuální orientace

top: vést ve volbách/ve volebních preferencíchtop the poll

přednost: prefer sb/sth to sb/sth, upřednostnit give preference to sb/sth over sb/sth, mít raději též like sb/sth better than sb/sthdá(va)t přednost komu/čemu před kým/čím

přednostně: in preference to sthpřednostně před čím