Hlavní obsah

najít

Dokonavé sloveso

  1. (objevit) koho/co find sb/sth(odhalit) discover sb/sth(ve slovníku ap.) look up sthnajít cestu kamfind one's way swhJejí tělo našli v ...Her body was found in ...
  2. (získat) koho/co find sb/sth(sebrat - odvahu ap.) muster (up), pluck up sthnajít (si) prácifind/get a job

Vyskytuje se v

přemožitel: be defeated by sbnajít přemožitele v kom

správný: find the right wordnajít to správné slovo

-li: In case you find him call me.Najdeš-li ho, zavolej mi.

nikdo: We won't find anybody here.Tady nikoho nenajdeme.

pokud: ... unless you find it.... pokud to nenajdeš.

záminka: find a pretext to do sthnajít si záminku pro co

zalíbení: take a liking/fancy to sb/sth, take to sb/sth, oblíbit si come to like sb, přijít na chuť develop a taste for sthnajít zalíbení v kom/čem

acceptance: gain acceptancestát se obecně přijímaným, najít své zastánce, ujmout se, uchytit se názor ap.

available: make osf availablenajít si volno na schůzku ap.

compromise: reach a compromise between sth and sthnajít kompromis mezi čím a čím

courage: find/muster the courage to do sthodvážit se/najít odvahu udělat co

cover: take cover(s)krýt se, najít si úkryt

doom: meet one's doomnajít svůj osud, dojít konce

hit: get a hitnajít hledanou informaci

search: in search for sthpři hledání čeho, ve snaze najít co

shelter: take shelternajít si úkryt, ukrýt se

taste: develop a taste for sthpřijít na chuť čemu, najít postupně zalíbení v čem

unheeded: go unheededzůstat/projít bez povšimnutí/odezvy, nenajít odezvu

use: have a use for sthpotřebovat, upotřebit, (moci) využít co, najít použití pro co

any: ... if I find any.... pokud nějaký najdu.

anything: Did you find anything?Našel jsi něco?

attached: výp. find attachedv příloze najdete e-mailu

have: We'll have to find him.Budeme ho muset najít.

it: It was I who found him.To já jsem ho našel., Byl jsem to já, kdo ho našel.

muster: muster the courage to...najít odvahu k...

none: I was seeking information and found none.Hledal jsem informace a nenašel žádné.

way: He couldn't find his way.Nemohl najít cestu., Bloudil.

finder: hovor. Finders keepers.Kdo to našel, toho to je.

najít: find one's way swhnajít cestu kam