Hlavní obsah

taste [teɪst]

Podstatné jméno

  1. chuť vjem, smysl
  2. of sth (pří)chuť čeho specifická vlastnostgive taste to sthdodat chuť čemu, ochutit copřen. leave a bad taste in sb's mouthzanechat komu (nepříjemnou) pachuť v ústech zážitek ap.
  3. of sth (malé) sousto, ždibec čeho na ochutnáníhave a taste of sthochutnat co, vzít si kousek čeho
  4. of sth přen. okusení, ochutnání čeho způsobu života, činnostihave a taste of sthokusit, poznat, zakusit, přen. ochutnat co
  5. for sth záliba v čem, pochopení pro codevelop a taste for sthpřijít na chuť čemu, najít postupně zalíbení v čemhave no taste for sthnemít rád, nemít v oblibě cobe to sb's tastebýt podle čího gusta
  6. in sth vkus na co, cit pro co, gustoperson of tastečlověk s dobrým vkusemgood tastedobrý vkusfor sb's tastena čí vkus být jaký

Fráze

  1. be in bad tastebýt nevkusný

Vyskytuje se v

cultivated: vytříbený vkuscultivated taste

develop: přijít na chuť čemu, oblíbit si codevelop a taste for sth

discriminating: vytříbený vkusdiscriminating taste

taste: dodat chuť čemu, ochutit cogive taste to sth

disgusting: Chutná to hnusně.It tastes disgusting.

gusto: být podle čího gustabe to sb's taste

chuť: přijít čemu na chuťdevelop a taste for sth, get to like sth

jalový: být jalový jídlobe insipid/bland/tasteless, have no taste

sladce: chutnat sladcetaste sweet

slaně: chutnat slanětaste salty

špatný: špatný vkusbad/poor taste

vrátit: vrátit to komu oplatit služburepay sb, za špatné pay sb back, get sb back, get one's own back on sb, retaliate against sb, settle with sb, oplatit stejnou give sb a taste of his own medicine, return like for like

chutnat: chutnat kyseletaste sour

lahodně: Chutná lahodně.It tastes delicious.

ochutnat: Ochutnal jsi tu polévku?Have you tasted the soup?

podobný: Mají podobný vkus.They have similar tastes.

trpce: chutnat trpcetaste tart

vkus: na čí vkusfor sb's taste/liking

vybraný: vybraný vkusexquisite taste

zalíbení: najít zalíbení v kom/čemtake a liking/fancy to sb/sth, take to sb/sth, oblíbit si come to like sb, přijít na chuť develop a taste for sth

acquire: čemu je třeba teprve přijít na chuť zpočátku nepříjemnéacquired taste