Hlavní obsah

perception [pəˈsepʃən]

Vyskytuje se v

sensory: sensory organs/perceptionsmyslové orgány/vnímání

zrakový: visual perceptionzrakový vjem

perception: depth perceptionprostorové vnímání