Hlavní obsah

vybraný

Vyskytuje se v

vybrat: vybrat (si)zvolit choose*, pick (out), select, rozhodnout se pro opt for

vybrat: vybrat (si)peníze ap. withdraw*, draw* out

dát: dát komu na vybranou z čehogive sb a choice of sth

nahodile: nahodile vybranýrandomly selected

pošta: vybrat (si) poštucollect the mail

schránka: vybrat schránkucollect the mail

vybraná: nemít na vybranouhave no other choice/option

vybraná: kdo má na vybranousb can choose, sb has the option

vybraná: dát komu na vybranoulet sb choose, give sb a choice of sth

zlo: vybrat (si) menší ze dvou zelchoose the lesser of two evils

mít: Kdybych si měl vybrat...If I were to choose ...

správně: správně si vybratmake the right choice

vybrat: dát vybrat komulet sb choose

vybrat: Vybrali jste si?, Máte vybráno?Have you chosen/decided?, v restauraci Are you ready to order?

vybrat: Chtěl bych vybrat.I'd like to withdraw/make a withdrawal.

box in: be boxed innemít příliš na vybranou, mít omezený manévrovací prostor, přen. být (tak trošku) v pasti

choose: choose sth over sthvybrat si raději co než co, dát přednost čemu před čím při výběru

jury: be called for jury servicebýt vybrán do poroty soudní

choice: Take your choice.Vyber si.

choose: Have you chosen?Máte vybráno?

choose: I haven't chosen yet.Ještě jsem si nevybral.

decide: Have you decided?Rozhodl ses?, v restauraci Vybrali jste si?

order: Are you ready to order?Máte vybráno? v restauraci

pick: Take your pick!Vyber si!