Hlavní obsah

choice [tʃɔɪs]

Podstatné jméno

  • výběr, volba barev ap.It's your choice.Volba je na tobě.Take your choice.Vyber si.do sth by one's own choicedělat co z vlastní vůle/na základě vlastního rozhodnutí/sám od sebe

Vyskytuje se v

spoil: be spoilt for choicemít bohatý výběr

pro-choice: pro-choice movementhnutí za legalizaci potratů

test: multiple choice testtest na A B C, test s výběrem možností

unhappy: an unhappy choicenešťastná volba

other: There is no other choice than ...Není jiná možnost než ...