Hlavní obsah

podobný

Přídavné jméno

  1. (přibližně stejný) čemu similar to sth, resembling sth(vzájemně) alike(něco připomínající) -like to sthnic podobnéhonothing like thatJe ti hodně podobný.He looks very much like you.Mají podobný vkus.They have similar tastes.
  2. (takový) such(like), of this sort

Vyskytuje se v

false: ling. false friend= podobné slovíčko v cizím jazyce s odlišným významem

sort: something of the sortněco na ten způsob, něco podobného

striking: bear a striking resemblance to sbbýt komu neobyčejně/nápadně podobný

kind: I hate John and his kind.Nenávidím Johna a jemu podobné.

resemblance: bear a resemblance to sb/sthpodobat se, být podobný komu/čemu

similar: They look similar.Jsou si podobní.