Hlavní obsah

striking [ˈstraɪkɪŋ]

Vyskytuje se v

chord: zahrát na strunu soucitu ap.strike a chord

home: dolehnout, dojít, docházet nepříjemná událost, zpráva ap.strike/hit home

strike: trefa, štěstí(lucky) strike

strike on: sb/sth letět na koho, být udělaný do koho/čehobe struck on

applicable: nehodící se škrtnětedelete/strike out where not applicable

attitude: zaujmout pózustrike an attitude

call: vyhlásit stávkucall a strike

conversation: navázat hovor, začít rozhovor s kýmstrike up a conversation

fire: vykřesat z čeho jiskrystrike fire from sth

hunger strike: zahájit hladovkugo on hunger strike

match: škrtnout zápalkoustrike a match

mute: oněmět i přen.become/be struck mute

out: (vy)jít do stávky, začít stávkovatcome out on strike

strike out: udělat se pro sebe, začít na vlastním, osamostatnit se, postavit se na vlastní nohy v podnikání ap.strike out on one's own

striking: být komu neobyčejně/nápadně podobnýbear a striking resemblance to sb

sympathy: solidární stávkasympathy strike

wildcat: divoká stávka bez schváleníwildcat strike

bargain: plácnout si, dohodnout sestrike a bargain

indefinite: časově neomezená stávkaan indefinite strike

blesknout (se): blesknout hlavou nápad ap.flash through one's mind, strike sb

hladovka: držet hladovkuprotestní be on hunger strike, půst to fast

pohotovost: stávková pohotovoststrike alert

stávka: vyhlásit stávkucall/declare a strike

stávkový: být ve stávkové pohotovostibe on strike alert

škrtnout: škrtnout sirkoustrike a match

úder: voj. letecký úderair strike

uzavřít: uzavřít obchodmake/strike a deal

vstoupit: vstoupit do stávkygo on strike, opustit pracovní místa walk out

výbor: uvítací/organizační/stávkový výborwelcoming/organizing/strike committee

vykřesat: vykřesat oheň/jiskry z čehostrike fire from sth

vzdušný: voj. vzdušný útok/úderair(borne) attack, air raid/strike

zahájit: zahájit stávkugo on strike

blesk: Udeřil do něj blesk., Byl zasažen bleskem.He was struck by lightning.

bouchnout se: bouchnout se hlavou/do hlavy o cobang one's head against sth, strike/knock/bump one's head on sth

klika: mít klikube lucky, strike it lucky, šťastně vyváznout fall on one's feet

odbít: Hodiny odbily dvanáct(ou).The clock struck twelve.

oplatit: oplatit to komuslužbu repay sb, pomstít se ap. get even with sb, hovor. get sb back, ránu hit/strike back

potkat (se): Potkalo nás neštěstí.We were struck by misfortune.

sirka: škrtnout sirkoustrike a match

srazit: Srazilo ho auto.He was struck by a car.

stávkovat: začít stávkovatgo on strike

udeřit: Jednotky udeřily v noci.The units struck at night.

vyškrtat: Vyškrtni poslední jméno ze seznamu.Strike the last name from the list.

zápalka: škrtnout zápalkoustrike a match

kámen: být co by kamenem dohodil odkudbe (only) a stone's throw (away) from sth, be within striking distance of sth

oko: bít do očí být nápadnýstick out a mile, be very striking, ihned upoutat jump out at sb

terno: udělat ternov podnikání ap. strike gold, mít štěstí hit the jackpot, velký zisk ap. make a killing