Hlavní obsah

conversation [ˌkɒnvəˈseɪʃən]

Podstatné jméno

  • with sb about sth (roz)hovor, rozmluva, konverzace s kým o čemstrike up a conversationnavázat hovor, začít rozhovor s kýmenter into conversation with sbdát se do řeči/hovoru s kýmhave a conversation about sthpromluvit si, pohovořit si o čem

Vyskytuje se v

enter into: enter into conversation with sbdát se do řeči/hovoru, navázat hovor s kým

fall into: fall into conversation with sbnavázat/zapříst hovor s kým

manoeuvre: maneuver a conversationřídit rozhovor

eavesdrop: eavesdrop on telephone conversationsodposlouchávat telefonní hovory

předmět: subject of conversationpředmět (roz)hovoru

vést: hold a conversationvést rozhovor

rozhovor: enter into conversation with sbnavázat rozhovor s kým

stočit se: The conversation turned to his job.Řeč se stočila na jeho práci.

útržek: snatches of conversationútržky hovoru

conversation: strike up a conversationnavázat hovor, začít rozhovor s kým