Hlavní obsah

outstanding [ˌaʊtˈstændɪŋ]

Vyskytuje se v

arrears: outstanding rent arrearsneuhrazené nedoplatky nájemného

dlužný: sum owed, splatná amount due, ještě nezaplacená outstanding amount/sumdlužná částka

outstanding: ekon. outstanding sharesakcie v oběhu v držení akcionářů