Hlavní obsah

dlužný

Přídavné jméno

  1. být dlužen (dlužit) komu co owe sb sth, sth to sb
  2. (nezaplacený) owed, owing(splatný) due(po splatnosti) overdue, outstandingdlužná částkasum owed, (splatná) amount due, (ještě nezaplacená) outstanding amount/sum

Vyskytuje se v

nájemné: dlužné nájemnérent arrears, back rent

úpis: ekon. dlužní úpisIOU, note of hand, směnka vlastní AmE promissory note

arrears: celková dlužná částkasum in arrears

balance: dlužný zůstatekekon. balance of debt

bill: dlužní úpisekon., práv. bill of debt

note: dlužní úpisekon. note of hand

overdue: (dlouho) dlužná platba(long) overdue payment

rent: dlužné nájemnérent arrears, back rent

dlužný: dlužná částkasum owed, splatná amount due, ještě nezaplacená outstanding amount/sum