Hlavní obsah

dlužný

Přídavné jméno

  1. být dlužen (dlužit) komu co owe sb sth, sth to sb
  2. (nezaplacený) owed, owing(splatný) due(po splatnosti) overdue, outstandingdlužná částkasum owed, (splatná) amount due, (ještě nezaplacená) outstanding amount/sum

Vyskytuje se v

nájemné: dlužné nájemnérent arrears, back rent

úpis: ekon. dlužní úpisIOU, note of hand, směnka vlastní AmE promissory note

arrears: rent arrearsdlužné nájemné

arrears: sum in arrearscelková dlužná částka

balance: ekon. balance of debtdlužný zůstatek

bill: ekon., práv. bill of debtdlužní úpis

note: ekon. note of handdlužní úpis

note: ekon. debit notevrubopis, oznámení o dlužné částce odběrateli nezaplaceného zboží ap.

overdue: (long) overdue payment(dlouho) dlužná platba, platba v prodlení

rent: rent arrears, back rentdlužné nájemné