Hlavní obsah

out [aʊt]

Příslovce

 1. ven vyjít, vytáhnout ap.take/pull/draw outvyndat, vytáhnout, vyjmout
 2. venku mimo dům ap.eat outjíst mimo domov v restauraci ap.out therei přen. (tam) venkunight outbujará/prohýřená/proflámovaná noc strávená zábavou mimo domov
 3. be out být vzdálen/daleko kde
 4. be out být v odlivu moře

Přídavné jméno

 1. vypnutý, zhasnutý světla ap., vyhaslý oheň ap.go outzhasnout, přestat svítit světla, vyhasnout, uhasnout oheňput outvypnout, zhasnout světlo ap.be outnesvítit, být zhasnutý světla, být vyhaslý oheň
 2. be out být rozkvetlý, kvést květiny
 3. be out být vydaný kniha, deska ap.come outvyjít, být vydán kniha
 4. be out hovor.stávkovat, být ve stávcecome out on strike(vy)jít do stávky, začít stávkovat
 5. sport.(ven) ze hry, mimo hru, vyřazený
 6. be out hovor.nepřicházet v úvahu nabídka ap.
 7. nemoderní, (vyšlý) z módy oděvThat is out.To už se nenosí.
 8. nepřesný, chybný, špatný výpočet ap.

Slovní spojení

all-out blackout blow-out bombed-out burn-out burnt-out checkout chill-out clapped-out clear-out cut-out down-and-out drawn-out drop-out fallout far out handout hangout hideout holdout knockout lock-out long drawn out lookout maxed out opt-out out of out of date out of doors out of touch out of work out-and-out out-of-body out-of-pocket out-of-the-way out-of-town out-take out-tray outback outboard outbound outbreak outbuilding outburst outclass outcome outcrop outdoor outdoors outfall outfield outflank outflow outgoing outgoings outgrow outgrowth outguess outhouse outlast outline outlive outlying outmoded outnumber outpace outpatient outperform outplacement outplay outpoint outpost outpouring outrank outreach outrider outright outsell outside outsmart outsold outspoken outstanding outstretched outstrip outvote outweigh outwith outworn printout pull-out sell-out shake-out share-out shoot-out sold out spaced-out stakeout standout stressed out strung out takeout throughout time out turned out turnout walkout washed-out washout way-out without workout worn out

Vyskytuje se v

about: be out and aboutbýt zase na nohou, už zase chodit ven po nemoci, omezení ap.

all-out: all outs nasazením všech sil, maximálně, naplno se snažit

ask out: ask sb outpozvat (někam) koho ven, na rande ap.

bail out: bail sb outpomoci komu, vytáhnout koho z nesnází finančně

bail out: bail sb outzaplatit kauci za koho

bawl: bawl (out)řvát, (za)křičet

bawl out: bawl sb outseřvat, sprdnout koho

beat out of: beat sb out of sthvyrazit, vymámit z koho co, pumpnout koho o co podvodně připravit ap.

belch: belch (out)sth (vy)chrlit co, from sth valit se z čeho kouř ap.

black out: be blacked outbýt neosvětlený budova

blare: blare (out)řvát, vyřvávat, vřískat siréna, rádio ap.

blow: blow (out)prasknout pneumatika, píchnout pneumatiku

blue: out of the blueznenadání, zčistajasna, z ničeho nic

blurt: blurt (out)sth hovor. vyhrknout, vyrazit ze sebe co výrok ap.

boom: boom (out)(za)dunět, (za)hřímat, (za)hřmět hlubokým zvukem či hlasem

boot out: boot sb out of sthvyrazit, vyhodit, vykopnout koho odkud z práce, organizace ap.

brain: beat sb's brains out, bash sb's brains inrozbít komu hlavu

brain: blow sb's brain outvystřelit komu mozek, prohnat komu kulku hlavou

brazen out: brazen sth outneznat se k čemu, zcela zatlouct co o špatnosti ap.

breath: be out of breathbýt udýchaný, nemoci popadnout dech, sotva popadat dech

bring out in: bring sb out in sthpůsobit komu co vyrážku ap.

burn out: burn (itself) outdohořet, vyhasnout oheň, vyhořet palivo

burn out: burn osf outzcela se vyčerpat i mentálně ap., vyhořet

buy out: buy sb outvyplatit koho podílníka, spolumajitele ap.

buy out: buy sb outvykoupit koho z armády ap.

call: call (out)(za)volat nahlas, vyvolat oznámit, sport. odpískat zákrok ap.

call out: call sb outpřivolat, zavolat, povolat koho na pomoc

call out: call sth outvykřiknout, zakřičet, zavolat co

camped: camped (out)utábořený, kempující kde

carve: carve (out)sth vybojovat (si), vybudovat si kariéru ap., urvat si svůj díl co

cat: let the cat out of the bagpustit si pusu na špacír, vykecat to nechtěně vyzradit

catch out: catch sb outnachytat, dostat koho na co/čem na neznalost ap.

cavern: cavern (out)sth vyhloubit co

chew out: chew sb outseřvat, sjet, zdrbat koho

chuck out: chuck sth outvyhodit, zahodit co

chuck out: chuck sb outof sth vyrazit, vyhodit koho odkud z práce ap.

clean out: clean sb outobrat, oholit koho zcela okrást

closet: come out of the closetpřiznat se k homosexualitě

come out: come out for/against sthvystoupit na podporu čeho/proti čemu

come out: come out on strikevstoupit do stávky, zahájit stávku

condition: be out of conditionnebýt v kondici, být z formy

control: be/get out of controlbýt mimo kontrolu, vymknout se kontrole

cop out: be copping outof sth snažit se vyvléct, vykrucovat se, vytáčet se z čeho

cost: cost (out)sth odhadnout náklady na co předem, vykalkulovat cenu

count out: count sb outvyloučit koho, nepočítat s kým, vynechat koho z čeho

cry: cry (out)sth (za)křičet, (vy)křiknout, (z)volat co

cut out: cut sth outvystřihnout, vyříznout

cut out: be cut outfor sth, to be sth přen. být stavěný na co, mít předpoklady pro co

danger: out of dangermimo nebezpečí při nemoci či zranění

deal: deal (out)rozdávat karty

dig: dig osf out of sthvyhrabat se z čeho problémů ap.

dig out: dig sb/sth outof sth vykopat, vyhrabat, vydolovat co/koho odkud

dig out: dig sth outof sth vyhrabat, vylovit co odkud

dish out: dish it outto sb hovor. dát co proto komu

dole out: dole sth outrozdělovat, rozdělit, rozdávat co

door: out of doorsvenku, v přírodě ne uvnitř budovy

do out: done outvyvedený, udělaný jak styl pokoje ap.

do out of: do sb out ofsth hovor. (o)šidit, obrat, připravit, okrást koho o co podvodem ap.

drag out: drag sth outprotahovat, prodlužovat, natahovat co proces ap.

drag out: drag sth outof sb vytáhnout, (vy)páčit co z koho informace ap.

draw out: draw sb outrozpovídat koho, přimět k řeči

drown: drown (out)sth přehlušit co zvuk

drum out: drum sb outpropustit, vyloučit koho za trest

eat: be eating out of sb's handzobat komu z ruky

eat: eat one's heart outužírat se, trápit se smutkem ap.

eke: eke (out) a living, eke out an existencenuzně se protloukat, žít z ruky do úst, živořit finančně

every: out of/in/for everykolik z každých kolika, každý kolikátý při udávání poměru

farm out: farm sb out to sbsvěřit koho do péče komu pěstounovi ap.

fathom: fathom (out)sth pochopit co, přijít na kloub čemu, přen. proniknout do čeho

feel out: feel sb outoťuknout si koho nenápadně zjistit názory ap.

fig: fig outvyfiknout (se), oháknout (se)

fight out: fight sth outvybojovat (si) co, vyřešit bojem co, přít se o co

find out: find sth outzjistit, přijít na, vypátrat co důkaz ap.

find out: find sb outprokouknout, odhalit koho přetvářku ap.

fish out: fish sth outfrom sth vylovit, vytáhnout co odkud

fit out: fit sth out/upwith sth vybavit čím dům, byt, vystrojit, vyzbrojit koho čím pro speciální účel ap.

fizzle: fizzle (out)vyšumět, rozplynout se, (vy)jít do ztracena po slibném začátku

flatten: flatten (out)sth zploštit (se), zplacatit (se) nerovnosti ap.

flip: flip (out)vybuchnout, vypěnit

flush: flush (out)sth pročistit, propláchnout co oči, ledviny ap.

freak: freak (out)(začít) šílet, ztratit hlavu, zpanikařit

freeze out: freeze sb outvyšachovat, odříznout koho

frighten: frighten sb to death, frighten sb out of sb's witsvylekat koho k smrti

frighten out of: frighten sb out ofsth odstrašit koho od čeho

get out: get sth out of sbdostat co z koho přiznání ap.

go: go all out for/to do sthdělat vše pro co/proto aby

go: my heart/sympathy goes out to him(sou)cítím s ním

grind out: grind sth outmechanicky dělat (jedno za druhým) rutinně, bez zájmu, vypotit, zplodit stěží stvořit

hand: have sb eating out of one's handzcela ovládat, mít omotaného kolem prstu koho

hand: get out of handvymknout se (z rukou) kontrole