Hlavní obsah

drown [draʊn]

Sloveso

  1. sb utopit (se) koho, utonoutHe's drowning!On se topí!be drownedutopit sedrown osfutopit se sebevrah
  2. be drowning in sth přen.topit se, plavat v čem ve velkém množstvíWe are drowning in debt.Topíme se v dluzích.
  3. drown (out) sth přehlušit co zvuk

Vyskytuje se v

zapíjet: zapíjet žalbe drowning one's sorrows

topit se: On se topí!He is drowning!

zaniknout: Její hlas zanikl v hluku.Her voice was drowned by the noise.

myš: mokrý jako myšas wet as a drowned rat

utápět: utápět starosti v alkoholube drowning one's sorrows in drink

zmoklý: jako zmoklá slepicezdrchaný ap. crestfallen, with one's tail between one's legs, down at the mouth, mokrý wet as a drowned rat