Hlavní obsah

baptize, BrE+ baptise [bæpˈtaɪz]

Sloveso

  • sb círk. (po)křtít koho vodou - přijmout do církvesrovnej s christen