Hlavní obsah

flood [flʌd]

Vyskytuje se v

flood: be in floodrozvodnit se, vylít se z břehů řeka

affect: areas affected by floodsoblasti postižené záplavami

povodňový: flood areapovodňové oblasti

proud: be in full swing/flow/floodbýt v plném proudu

vlna: flood wavepovodňová vlna

záplavový: floodplain(s), flood area/zonezáplavové území

zaplavit: The river flooded the fields.Řeka zaplavila pole.