Hlavní obsah

flow [fləʊ]

Vyskytuje se v

flow: (tidal) flowpříliv, přílivový proud

information: information flowtok informací

lava: lava flowproud lávy

rate: flow rateprůtok, průtočné množství

turbulent: fyz. turbulent flowturbulentní proudění

diagram: flow chartvývojový diagram

proud: be in full swing/flow/floodbýt v plném proudu

vývojový: flow chart/sheet/diagramvývojový diagram

průtok: annual/average/increased flow (rate)roční/průměrný/zvýšený průtok

vlévat se: The river flows into the sea.Řeka se vlévá do moře.

uplynout: A lot of water has flowed under the bridge since then.Od té doby už uplynulo hodně vody.