Hlavní obsah

flowing [fləʊɪŋ]

Vyskytuje se v

flow: (tidal) flowpříliv, přílivový proud

flow: in full flowv plném proudu, rozjetý činnost

flow: traffic flowdopravní provoz/proud

information: information flowtok informací

lava: lava flowproud lávy

rate: flow rateprůtok, průtočné množství

turbulent: fyz. turbulent flowturbulentní proudění

diagram: vývojový diagramflow chart

proud: být v plném proudube in full swing/flow/flood

vývojový: vývojový diagramflow chart/sheet/diagram

průtok: roční/průměrný/zvýšený průtokannual/average/increased flow (rate)

vlévat se: Řeka se vlévá do moře.The river flows into the sea.

uplynout: Od té doby už uplynulo hodně vody.A lot of water has flowed under the bridge since then.