Hlavní obsah

proceed [prəˈsiːd]

Vyskytuje se v

proceeds: (the) proceedsof/from sth výtěžek, výnos(y), zisk z čeho

caution: proceed with cautionpostupovat opatrně

lottery: lottery proceeds, proceeds from lotteryvýtěžek z loterie

jít: go on, walk on, move on, continue, proceedjít dál pokračovat v cestě

pohnat: podat žalobu take sb to court/trial, press charges, bring a lawsuit against sb, proceed against sb, postavit před soud bring sb to justicepohnat koho před soud/k soudu

vést: stíhat prosecute sb, proceed against sb, try sbvést soudní řízení proti komu

výtěžek: proceeds from the salevýtěžek z prodeje

proceed: proceed against sbzahájit trestní stíhání, vést soudní řízení proti komu, dát k soudu koho

lusknout: snap one's fingerslusknout prsty

prst: snap one's fingersluskat prsty

předčasný: early election, hl. nečekané snap electionpředčasné volby

chňapnout: The dog snapped at me.Pes po mně chňapnul.

ohnat se: The dog snapped at him.Pes se po něm ohnal.

povolit: He snapped., zpanikařil He lost his nerve., přehnal to He overreacted.Povolily mu nervy.

frame: snap frame, clipdown frameklaprám

shackle: snap shackle(zajišťovací) karabina na lano ap.

snap: snap band/braceletzaklapávací pásek, rolovací náramek reflexní ap.

snap up: snap sth upskočit po čem rychle koupit za výhodnou cenu