Hlavní obsah

proceed [prəˈsiːd]

Vyskytuje se v

proceeds: (the) proceedsof/from sth výtěžek, výnos(y), zisk z čeho

caution: proceed with cautionpostupovat opatrně

lottery: lottery proceeds, proceeds from lotteryvýtěžek z loterie

proceeds: gross/net proceedshrubý/čistý výnos

jít: jít dál pokračovat v cestěgo on, walk on, move on, continue, proceed

pohnat: pohnat koho před soud/k soudupodat žalobu take sb to court/trial, press charges, bring a lawsuit against sb, proceed against sb, postavit před soud bring sb to justice

vést: vést soudní řízení proti komustíhat prosecute sb, proceed against sb, try sb

výtěžek: výtěžek z prodejeproceeds from the sale