Hlavní obsah

stop [stɒp]

Vyskytuje se v

short: zastavit (se) před čím nedorazit až na místo, přen. neudělat costop short of (doing) sth

stop: (doing) sth vyvarovat se, zdržet se čeho neučinitstop osf from

whistle-stop: krátká zastávka na předvolebním turné politikawhistle stop

bite: bite marksstopy po zubech kousnutí

by: zastavit se u koho, zaskočit za kýmstop by sb

dead: i přen. úplně se zastavitcome to a dead stop

emergency: nouzové (za)brzdění v autě ap.emergency stop

false: false leadfalešná stopa v pátrání ap.

hitch: hitch a ridejet stopem

knob: rejstříková sklopka u varhanhud. stop-knob

long: ten-foot-longdesetistopý, deset stop dlouhý

pit stop: zastavit v boxech závodníkmake a pit stop

pull: zastavit, zabrzdit řidič, auto ap.pull to a stop

request: zastávka na znamenírequest stop

ride: thumb a ridejet stopem, někoho si stopnout

sign: hovor. stopka, (dopravní) značka Stop!stop sign

ski: ski runlyžařský svah, lyžařská stopa

subway: zastávka metrasubway stop

thumb: thumb a liftstopovat, jet stopem

tour: poznávací zájezd s četnými zastávkamiwhistle-stop tour

trace: disappear without (a) tracezmizet beze stopy

tram: tramvajová zastávkatram stop

down: a ledge 40ft down the rock faceřímsa 40 stop pod čelní stěnou skály

fire: Přestaňte střílet!Stop firing!

fuss: Přestaň z toho dělat vědu., Přestaň to tak řešit.Stop fussing.

minded: Komise hodlá zastavit výzkum.The committee is minded to stop the research.

tell: Říkal jsem ti, abys přestal.I told you to stop.

unless: Pokud s tím nepřestaneš ...Unless you stop it ...

autobusový: autobusová zastávkabus stop

cestovat: hitchhikecestovat stopem

jet: hitch(hike), thumb a lift, thumb a ridejet stopem

jezdit: hitchhikejezdit stopem

přerušení: přerušení studiainterruption/suspension of studies, AmE stop-out

přerušit: přerušit studiumsuspend/interrupt one's studies, hl. AmE stop out

stát: zůstat státstop, halt

stopa: track sb/sth, follow sb's trail, o psech follow the scent trail of sb/sthjít po stopě koho/čeho

tramvajový: tramvajová zastávkatram stop

ustání: bez ustáníincessantly, a dlouho ceaselessly, unceasingly, continually, continuously, constantly, permanently, without stopping

všechen, všechna, všechno: být schopný všehobe capable of anything, stop at nothing

zabránit: zabránit komu v čemstop, prevent sb from doing sth

zahladit: cover one's trackszahladit stopy

zákaz: dopr. Zákaz zastaveníNo stopping!

zaleknout se: nezaleknout se ničehostop at nothing

zastavení: bez zastaveníwithout stopping

zastávka: zastávka na znameníautobusová request/AmE flag/železniční AmE whistle stop

zmizet: vanish/disappear without a tracezmizet beze stopy

znamení: zastávka na znamenírequest/AmE flag stop

zvukový: soundtrackzvuková stopa

: Řekni mu, ať přestane.Tell him to stop.

dát se: Čas se nedá zastavit.Time can't be stopped.

divadlo: Nedělej tady divadlo.Stop making a scene.

krvácení: zastavit krvácenístop the bleeding

litovat: Přestaň se litovat!Stop feeling sorry for yourself!

na: na zastávceat the stop

náhle: Auto náhle zastavilo.The car stopped suddenly.

neznat se: Nech toho, nebo se neznám!Stop it or I won't be responsible for my actions!

otravovat: Neotravuj!přestaň Stop it!, jdi do háje Get out of my face!, BrE Get stuffed!, AmE Kiss off!

pořádně: pořádně zabratsilou put some elbow grease into it, ve snaze pull out all the stops, přidat move up a gear, při tažení pull/při tlačení push hard

přestat: Přestaň (s tím)!Stop it!, Cut it out!, Stow it!, Cheese it!, hovor. Lay off!

přestávat: Nepřestávej.Keep doing it., Don't stop.

říct: Řekni mu, ať přestane.Tell him to stop.

skončit: Kdy to skončí?When will it stop?

stavět: Vlak tady nestaví.The train doesn't stop/call here.

strašit: Nestraš! šířením obavStop scaremongering!

střelit: Stůj, nebo střelím.Stop or I'll shoot!

studium: přerušit studiainterrupt one's studies, stop out

vymlouvat se: Přestaň se vymlouvat!Stop making excuses!

zadržet: Zadržte ho!Stop him!

zastavit: zastavit šíření čehostop/check/curb the spread of sth

nechat: Nech toho!Stop it!, Knock it off!, Give over!, Cut it (out)!, nelži ap. Come off it!, řeči, vtípky ap. Drop it!, Stow it!

schopný: být schopný všehobe capable of anything, nezastavit se před ničím stop at nothing