Hlavní obsah

stop [stɒp]

Vyskytuje se v

autobusový: autobusová zastávkabus stop

cestovat: cestovat stopemhitchhike

jet: jet stopemhitch(hike), thumb a lift, thumb a ride

jezdit: jezdit stopemhitchhike

přerušení: přerušení studiainterruption/suspension of studies, AmE stop-out

přerušit: přerušit studiumsuspend/interrupt one's studies, hl. AmE stop out

stát: zůstat státstop, halt

stopa: jít po stopě koho/čehotrack sb/sth, follow sb's trail, o psech follow the scent trail of sb/sth

stopa: falešná stopafalse trail

tramvajový: tramvajová zastávkatram stop

ustání: bez ustáníincessantly, a dlouho ceaselessly, unceasingly, continually, continuously, constantly, permanently, without stopping

všechen, všechna, všechno: být schopný všehobe capable of anything, stop at nothing

zabránit: zabránit komu v čemstop, prevent sb from doing sth

zahladit: zahladit stopycover one's tracks

zákaz: dopr. Zákaz zastaveníNo stopping!

zaleknout se: nezaleknout se ničehostop at nothing

zastavení: bez zastaveníwithout stopping

zastávka: zastávka na znameníautobusová request/AmE flag/železniční AmE whistle stop

zmizet: zmizet beze stopyvanish/disappear without a trace

znamení: zastávka na znamenírequest/AmE flag stop

zvukový: zvuková stopasoundtrack

: Řekni mu, ať přestane.Tell him to stop.

dát se: Čas se nedá zastavit.Time can't be stopped.

divadlo: Nedělej tady divadlo.Stop making a scene.

krvácení: zastavit krvácenístop the bleeding

litovat: Přestaň se litovat!Stop feeling sorry for yourself!

na: na zastávceat the stop

náhle: Auto náhle zastavilo.The car stopped suddenly.

neznat se: Nech toho, nebo se neznám!Stop it or I won't be responsible for my actions!

otravovat: Neotravuj!přestaň Stop it!, jdi do háje Get out of my face!, BrE Get stuffed!, AmE Kiss off!

pořádně: pořádně zabratsilou put some elbow grease into it, ve snaze pull out all the stops, přidat move up a gear, při tažení pull/při tlačení push hard

přestat: Přestaň (s tím)!Stop it!, Cut it out!, Stow it!, Cheese it!, hovor. Lay off!

přestat: Přestaň si dělat legraci.Stop joking.

přestat: Přestalo pršet.The rain has stopped., It ceased to rain.

přestávat: Nepřestávej.Keep doing it., Don't stop.

říct: Řekni mu, ať přestane.Tell him to stop.

skončit: Kdy to skončí?When will it stop?

stát: Stůj!Stop!, voj. Halt!

stavět: Vlak tady nestaví.The train doesn't stop/call here.

stavět: Autobus staví za rohem.The bus stop is round the corner.

strašit: Nestraš! šířením obavStop scaremongering!

střelit: Stůj, nebo střelím.Stop or I'll shoot!

studium: přerušit studiainterrupt one's studies, stop out

vymlouvat se: Přestaň se vymlouvat!Stop making excuses!

zadržet: Zadržte ho!Stop him!

zastavit: zastavit šíření čehostop/check/curb the spread of sth

zastávka: bez zastávkynonstop, without stopping

nechat: Nech toho!Stop it!, Knock it off!, Give over!, Cut it (out)!, nelži ap. Come off it!, řeči, vtípky ap. Drop it!, Stow it!

schopný: být schopný všehobe capable of anything, nezastavit se před ničím stop at nothing

stopa: jít ve stopách kohofollow in sb's footsteps

stopa: zmizet beze stopydisappear without a trace

stopa: být na stopě komube on the track of sb, be on sb's track

stopa: ani stopa po čem, čehonot a trace of sth

bite: bite marksstopy po zubech kousnutí

by: stop by sbzastavit se u koho, zaskočit za kým

dead: come to a dead stopi přen. úplně se zastavit

emergency: emergency stopnouzové (za)brzdění v autě ap.

false: false leadfalešná stopa v pátrání ap.

hitch: hitch a ridejet stopem

knob: hud. stop-knobrejstříková sklopka u varhan

long: ten-foot-longdesetistopý, deset stop dlouhý

pit stop: make a pit stopzastavit v boxech závodník

pull: pull to a stopzastavit, zabrzdit řidič, auto ap.

request: request stopzastávka na znamení

ride: thumb a ridejet stopem, někoho si stopnout

sign: stop signhovor. stopka, (dopravní) značka Stop!

ski: ski runlyžařský svah, lyžařská stopa

subway: subway stopzastávka metra

thumb: thumb a liftstopovat, jet stopem

tour: whistle-stop tourpoznávací zájezd s četnými zastávkami

trace: disappear without (a) tracezmizet beze stopy

tram: tram stoptramvajová zastávka

down: a ledge 40ft down the rock faceřímsa 40 stop pod čelní stěnou skály

fire: Stop firing!Přestaňte střílet!

fuss: Stop fussing.Přestaň z toho dělat vědu., Přestaň to tak řešit.

minded: The committee is minded to stop the research.Komise hodlá zastavit výzkum.

tell: I told you to stop.Říkal jsem ti, abys přestal.

unless: Unless you stop it ...Pokud s tím nepřestaneš ...

short: stop short of (doing) sthzastavit (se) před čím nedorazit až na místo, přen. neudělat co

whistle-stop: whistle stopkrátká zastávka na předvolebním turné politika