Hlavní obsah

check [tʃek]

Sloveso

  1. sth (pr)ověřit, (z)kontrolovat, (pro)zkoumat co dokument ap.Check the text for errors.Zkontrolujte, zda nejsou v textu chyby.check sth with sbporadit se o čem s kým, ověřit si co u koho
  2. sth AmE odškrtnout, zaškrtnout, zatrhnout co položku na seznamu, okénko ap.check boxzaškrtávací okénko, výp. zatržítko BrE= tick
  3. sth zastavit, zarazit, zadržet co šíření, útočníka ap.check osfzarazit se v půli věty ap.
  4. check (in) sth předat k odbavení, odbavit co zavazadla na letišti před nástupem

Vyskytuje se v

check: check (in)sth předat k odbavení, odbavit co zavazadla na letišti před nástupem

check in: check sb inzapsat koho na recepci hotelu, odbavit koho před odletem

giro: giro (cheque)poukázka na podporu v nezaměstnanosti/nemocenské dávky

rain check: take a rain checkon sth nechat co na jindy pozvání ap.

bad: bad chequenekrytý/neproplatitelný/neplatný šek

bank: ekon. bank chequebankovní šek

box: check boxzaškrtávací okénko, výp. zatržítko

cash: cash a chequenechat si proplatit šek

certify: certified chequebankou ověřený šek

checked: vet checkedveterinárně vyšetřený

check-in: check-in (counter)místo odbavení, odbavovací přepážka na letišti

cheque: traveller's chequecestovní šek

dental: dental caries/treatment/check-upzubní kaz/ošetření/prohlídka

disability: AmE disability checkšek na dávku pro invalidní důchodce, přen. invalidní důchod

dishonour: dishonoured chequenepřijatý šek odmítnutý při předložení

inventory: inventory checkinventura, kontrola zásob

negotiable: negotiable chequepřevoditelný šek

roadside: roadside checksilniční kontrola

security: security checkbezpečnostní kontrola při vstupu ap.

smog: smog check/testkontrola emisí vozidla

uncovered: uncovered chequenekrytý šek

běžný: current account, AmE checking accountekon. běžný účet

kontrolní: check stub, též šeku, stvrzenky ap. counterfoilkontrolní útržek lístku ap.

nekrytý: bad/dud check/chequenekrytý šek

odbavovací: check-in counterodbavovací přepážka letištní ap.

platit: pay by chequeplatit šekem

pojistný: safety valve, zpětný check valvepojistný ventil

přepážka: check-in counterodbavovací přepážka

příjem: baggage check-inpříjem zavazadel na nádraží ap.

řad: cheque to order, order checkekon. šek na řad

účet: current/AmE checking accountběžný účet

útržek: check stub, counterfoilkontrolní útržek

zarážka: doorstop, door-check, door-catchdveřní zarážka

zaregistrovat: do registru register, při příchodu ap. check inzaregistrovat se

zdravotní: medical examination, health check, check-upzdravotní prohlídka

ověřit: check whether ...ověřit si, zda...

podívat se: Check if it holds.Podívej se jestli to drží.

prezence: vyvoláváním call the roll, check the attendancezjišťovat prezenci

prověřit: Have you checked the information?Prověřil jsi ty informace?

přezkoušet: check/test the brakespřezkoušet brzdy

registrovat: check inregistrovat se v hotelu

slíbit: He promised to check the car.Slíbil, že to auto zkontroluje.

šach: check sbdát komu šach

vystavit: draw/make out/write out a cheque to sbekon. vystavit komu šek

zaplatit: (Can I have) the bill/AmE check please?Zaplatím! v restauraci

zastavit: stop/check/curb the spread of sthzastavit šíření čeho

zběžný: cursory/brief checkzběžná kontrola

blank cheque: give sb a blank chequedát komu volnou ruku

land: land force(s)/transport(ation)pozemní vojska/doprava

means: means of transportdopravní prostředek

plane: transport planedopravní letoun hl. nákladní

service: transport servicesdopravní obslužnost

transport: means of transportdopravní prostředky

doprava: public transporthromadná doprava

dopravní: means of transportdopravní prostředek

infrastruktura: transport infrastructuredopravní infrastruktura

prostředek: means of transport, hl. motorový vehicledopravní prostředek

překládka: ro-ro transporttrajektová přeprava bez překládky s celými kamiony

příměstský: suburban/pro dojíždějící commuter transportpříměstská doprava

sanitní: patient transport servicesanitní služba

silniční: road transportsilniční doprava

veřejný: public transport/AmE transportationveřejná doprava