Hlavní obsah

check [tʃek]

Sloveso

  1. sth (z)kontrolovat, (pr)ověřit, (pro)zkoumat co dokument ap.Check the text for errors.Zkontrolujte, zda nejsou v textu chyby.check sth against sthporovnat, srovnat co s čímcheck sth with sbporadit se o čem s kým, ověřit si co u koho
  2. sth AmE odškrtnout, zaškrtnout, zatrhnout co položku na seznamu, okénko ap.check boxzaškrtávací okénko, výp. zatržítkoBrE= tick
  3. sth zastavit, zarazit, zadržet co šíření, útočníka ap.check osfzarazit se v půli věty ap.
  4. check (in) sth předat k odbavení, odbavit co zavazadla na letišti před nástupem

Vyskytuje se v

check in: check sb inzapsat koho na recepci hotelu, odbavit koho před odletem

giro: giro (cheque)poukázka na podporu v nezaměstnanosti/nemocenské dávky

rain check: take a rain checkon sth nechat co na jindy pozvání ap.

bad: bad chequenekrytý/neproplatitelný/neplatný šek

bank: ekon. bank chequebankovní šek

box: check boxzaškrtávací okénko, výp. zatržítko

cash: cash a chequenechat si proplatit šek

certify: certified chequebankou ověřený šek

checked: vet checkedveterinárně vyšetřený

check in: check in the luggageodbavit zavazadla před odletem

check-in: check-in (counter)místo odbavení, odbavovací přepážka na letišti

check-in: baggage check-inodbavení zavazadel před odletem

cheque: traveller's chequecestovní šek

dental: dental caries/treatment/check-upzubní kaz/ošetření/prohlídka

disability: AmE disability checkšek na dávku pro invalidní důchodce, přen. invalidní důchod

dishonour: dishonoured chequenepřijatý šek odmítnutý při předložení

inventory: inventory checkinventura, kontrola zásob

negotiable: negotiable chequepřevoditelný šek

roadside: roadside checksilniční kontrola

security: security checkbezpečnostní kontrola při vstupu ap.

smog: smog check/testkontrola emisí vozidla

uncovered: uncovered chequenekrytý šek

check out: Everything checks out.Všechno (to) sedí.

blank cheque: give sb a blank chequedát komu volnou ruku

běžný: ekon. běžný účetcurrent account, AmE checking account

kontrolní: kontrolní útržek lístku ap.check stub, též šeku, stvrzenky ap. counterfoil

nekrytý: nekrytý šekbad/dud check/cheque

odbavovací: odbavovací přepážka letištní ap.check-in counter

platit: platit šekempay by cheque

pojistný: pojistný ventilsafety valve, zpětný check valve

přepážka: odbavovací přepážkacheck-in counter

příjem: příjem zavazadel na nádraží ap.baggage check-in

řad: ekon. šek na řadcheque to order, order check

účet: běžný účetcurrent/AmE checking account

útržek: kontrolní útržekcheck stub, counterfoil

zarážka: dveřní zarážkadoorstop, door-check

zaregistrovat: zaregistrovat sedo registru register, při příchodu ap. check in

zdravotní: zdravotní prohlídkamedical examination, health check, check-up

ověřit: ověřit si, zda...check whether ...

platit: Platím! na číšníkaThe BrE bill/AmE check please.

podívat se: Podívej se jestli to drží.Check if it holds.

prezence: zjišťovat prezencivyvoláváním call the roll, check the attendance

prověřit: Prověřil jsi ty informace?Have you checked the information?

přezkoušet: přezkoušet brzdycheck/test the brakes

registrovat: registrovat se v hotelucheck in

slíbit: Slíbil, že to auto zkontroluje.He promised to check the car.

šach: dát komu šachcheck sb

vystavit: ekon. vystavit komu šekdraw/make out/write out a cheque to sb

zaplatit: Zaplatím! v restauraci(Can I have) the bill/AmE check please?

zaregistrovat: zaregistrovat se v hotelucheck into a hotel/in at a hotel

zastavit: zastavit šíření čehostop/check/curb the spread of sth

zběžný: zběžná kontrolacursory/brief check