Hlavní obsah

slíbit

Vyskytuje se v

mlčenlivost: slib mlčenlivostioath of silence, pledge of secrecy

řeholní: círk. řeholní slibmonastic vow, profession

slib: složit slib prezident, porota ap.be sworn in

splnit: splnit (svůj) slibkeep/deliver on one's promise

porušit: porušit slovo/slibbreak one's word/promise

že: Slíbil jsem, že zde zůstanu.I promised to stay here.

deliver: splnit svůj slibdeliver on one's promise

honour: slíbit na svou čestpromise upon one's honour

make: dát slib, slíbit (že)make a promise

pledge: slavnostně slíbitmake a pledge

promise: dát slibmake a promise

silence: slib mlčenlivostioath of silence

undertaking: zavázat se, slíbit udělat cogive an undertaking to do sth

vow: složit slib poslušnostimake a vow of loyalty

wedding: svatební slibwedding vows

slíbit: Slíbil, že to auto zkontroluje.He promised to check the car.