Hlavní obsah

deliver [dɪˈlɪvə]

Sloveso

  1. sth swh doručit co kam, dodat do domu ap., roznášet noviny ap.Goods will be delivered to ...Zboží bude doručeno ...
  2. sth dostát čemu závazku, dodržet, splnit co slibdeliver on one's promisesplnit svůj slib
  3. form.předat, svěřit, odevzdat do péče ap.
  4. pronést, přednést řeč ap., veřejně přednést
  5. (od)rodit porodník ap., pomáhat při porodu
  6. (po)rodit dítě
  7. form.zasadit, uštědřit, dát ránu
  8. sb from sth zast. spasit, oprostit koho od čeho od bolesti ap.náb. deliver us from evilzbav nás všeho zlého
  9. dávat, podat výkon ap.

Vyskytuje se v

deliver up: podat svědectví, předat, doručit co podle nařízení ap.deliver sth up

goods: splnit očekávání, udělat, co se očekávalodeliver/come up with the goods

evil: zbav nás od zléhobibl. deliver us from evil

lecture: mít/dávat přednáškugive/deliver a lecture

verdict: vynést výrokdeliver/give/return/bring in a verdict

projev: mít projevmake/deliver a speech

pronést: pronést řeč/proslov ke komugive/make/deliver a speech to sb, address sb

proslov: pronést/mít proslovgive/deliver a speech/an address

splnit: splnit (svůj) slibkeep/deliver on one's promise

vynést: práv. vynést rozsudekdeliver/return/bring in/pronounce a verdict

zbavit: náb. ... zbav nás od zlého... deliver us from evil

naplnit: naplnit očekávánílive up to expectations, hovor. deliver the goods

deliver: Zboží bude doručeno ...Goods will be delivered to ...