Hlavní obsah

cast [kɑːst]

Slovesopt&pp cast

  1. sb in sth dát roli komu v čem, obsadit koho ve filmu, hře ap.
  2. sb as sth předvést, ukázat, vylíčit koho jak v určitém světle
  3. kniž. cast one's eyes at sb/sthpohlédnout, podívat se, vrhnout pohled, hodit pohledem na koho/co
  4. sth vrhat, vrhnout co světlo, stín ap.cast netvrhací síť
  5. cast doubt on sthvnést pochybnosti do čeho, zpochybnit co
  6. odevzdat hlas ve volbáchcast one's voteodvolit, odevzdat svůj hlas
  7. cast sb/sth ashorevyplavit koho/co (na břeh) mořecast lotslosovat
  8. cast (a fishing line) nahodit udici
  9. sth shodit co paroží, listí ap.
  10. sth (od)lít co odlitek

Vyskytuje se v

cast: cast of mindletora, povaha, ražení, založení osoby

cast down: be cast downby sth kniž. být zdeptaný kým/čím

cast iron: cast-ironželezný, stoprocentní záruka, alibi ap.

eye: cast one's eye over stpřelétnout očima co článek ap.

mind: cast one's mind back to sthvzpomínat na co, vrátit se ve vzpomínkách kam

spell: cast a/one's spell on sbučarovat komu, okouzlit koho, zapůsobit na koho

all-star: all-star casthvězdné obsazení filmu ap.

doubt: cast doubt on sthzpochybnit co

glass: tech. cast glasslité sklo

horoscope: cast sb's horoscopesestavit/udělat komu horoskop

mould: mould castodlít do formy

sand: sand-castinglití do pískové formy

shadow: cast a shadow upon sb/sthvrhnout stín na koho/co, zastínit koho

slur: cast a slur (up)on sb/sthpomluvit, házet špínu na, očerňovat, očernit koho/co

type: polygr. type castinglití písma

vote: cast one's vote for sb(od)volit koho, vhodit (svůj) hlas, dát svůj hlas komu

dlouze: give sb a long look, cast a long glance at sb/sthdlouze se zadívat na koho/co

hlas: cast one's votevhodit/odevzdat (svůj) hlas

nahodit: cast the (fishing) linenahodit (udici)

psí: cast sad looks at sbdělat psí oči na koho smutné

rozhodit: cast one's netsrozhodit sítě

sádrový: plaster castsádrový odlitek

spustit: cast/drop anchor, let down the anchorloď. spustit kotvu

vhodit: cast one's votevhodit (svůj) hlas při volbách

zrak: lower one's eyes, cast one's eyes downsklopit zrak

odevzdat: cast one's voteodevzdat svůj hlas ve volbách

sádra: have a leg/arm in BrE plaster/a castmít nohu/ruku v sádře

vyplavit: cast/wash sth ashorevyplavit co na břeh

svině: cast pearls before swineházet perly sviním

vrhnout: The die is cast.Kostky jsou vrženy.

aspersion: cast aspersions on sb/sthočerňovat, pomlouvat koho/co