Hlavní obsah

vote [vəʊt]

Podstatné jméno

  1. hlas volebnícast one's vote for sb(od)volit koho, vhodit (svůj) hlas, dát svůj hlas komuyes votehlas pro
  2. hlasováníhave a vote on sthhlasovat o čemput sth to the votenechat hlasovat o čempolit. vote of confidencehlasování o důvěřepolit. vote of no confidencehlasování o nedůvěřepass a vote of no confidenceodhlasovat vyslovení nedůvěryblock votezástupné hlasování jedna osoba zastupuje více voličůpostal votekorespondenční hlasování
  3. the vote (celkový) počet hlasů, všechny hlasy při volbách, (všichni) voliči
  4. volební právo

Sloveso

  1. for sb hlasovat pro kohovote ayehlasovat provote by roll-callhlasovat jmenovitě jeden za druhým
  2. sb volit koho polit. stranu
  3. sth odhlasovat, schválit, hlasováním přidělit co peníze v rozpočtu

Vyskytuje se v

no-confidence: vote of no-confidencehlasování o nedůvěře, i přen. vyslovení nedůvěry (hlasováním)

vote: the vote(celkový) počet hlasů, všechny hlasy při volbách, (všichni) voliči

aye: vote ayehlasovat pro

cast: cast one's voteodvolit, odevzdat svůj hlas

censure: vote of censurehlasování o vyslovení nedůvěry vládě ap.

confidence: vote of confidencehlasování o důvěře vládě ap.

ineligible: be ineligible to votenemít právo volit

lesser: (vote for the) lesser of two evils(volit) menší zlo

pink: pink votevolební hlasy homosexuálů

right: voting rightshlasovací práva

system: voting systemvolební/hlasovací systém

write-in: write-in voteshlasovací lístky s (přímo při volbách) dopsanými kandidáty

count: Your vote didn't count.Tvůj hlas neplatil.

elect: elect by votezvolit hlasováním

most: He won the most votes.Získal nejvíc hlasů.

vote of thanks: She proposed a vote of thanks to him.Oficiálně mu poděkovala., Vyjádřila mu díky.

hlas: cast one's votevhodit/odevzdat (svůj) hlas

hlasovací: voting right, right of votehlasovací právo

hlasování: ballot, secret votetajné hlasování

hlasovat: put sth to the votenechat hlasovat o čem

proti: vote against sthhlasovat proti čemu

sčítání: vote counting, counting of votessčítání hlasů

vhodit: cast one's votevhodit (svůj) hlas při volbách

volební: right to vote, form. suffrage, franchisevolební právo

zdržet se: abstain from voting/in the votezdržet se hlasování

odevzdat: cast one's voteodevzdat svůj hlas ve volbách

pro: I'm all for it., jdu do toho I am game!, při hlasování ap. I'm in favour., I vote aye.Jsem pro.

tajně: vote secretly, (hold a secret) ballottajně hlasovat