Hlavní obsah

count [kaʊnt]

Sloveso

  1. (na)počítat od jedné do sta ap.Can you count up to ten?Umíš napočítat do desíti?count downodpočítávat i před startem ap.
  2. count (up) sth (s)počítat, napočítat co zjistit počet
  3. for sth hrát roli, znamenat co, počítat se mít významYour vote didn't count.Tvůj hlas neplatil.count for somethingněco znamenat, mít váhu
  4. as sth/sb považovat, pokládat za co/koho, vnímat jako co/kohobe counted as sthbýt považován, počítat se za co úspěch ap.

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

chicken: be counting one's chickenschválit dne před večerem, dělat předčasně optimistické závěry

count: count (up)sth (s)počítat, napočítat co zjistit počet

count among: count sb/sth amongsth počítat, řadit koho/co mezi co určitou skupinu ap.

count in: count sb inpočítat s kým s účastí ap.

count out: count sb outvyloučit koho, nepočítat s kým, vynechat koho z čeho

blood count: red/white blood countmnožství/počet červených/bílých krvinek

counting: not counting sthnepočítaje (v to) co, bez započtení čeho

head count: do a head count(s)počítat přítomné (osoby)

rhyme: counting rhymerozpočítadlo v dětských hrách ap.

hatch: Don't count your chickens before they are hatched.Nechval dne před večerem., Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.

penny: Every penny counts.Každá koruna dobrá.

obraz: (complete) blood countkrevní obraz

pojem: have no notion/lose count of timenemít/ztratit pojem o čase

růženec: tell one's beads, count the rosary, say one's prayersmodlit se růženec

sčítání: vote counting, counting of votessčítání hlasů

napočítat: on the count of threeaž napočítám do tří

počítat: Count from one to ten.Počítej od jedné do desíti.

řadit: I count him among my friends.Řadím ho mezi své přátele.

spočítat: He counted the money.Spočítal peníze.

spoléhat (se): I count on you.Spoléhám na tebe.

koruna: Every penny counts.Každá koruna dobrá.

mimo: zmatený ap. be off one's head, v bezvědomí ap. be out for the count, zdrogovaný ap. be spaced-out, z čeho ohromený ap. be knocked for six, be staggered by sthbýt úplně mimo

přeskočit: Don't count your chickens before they are hatched.Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.

blessing: count one's blessingsbýt vděčný za to, co je