Hlavní obsah

count [kaʊnt]

Sloveso

  1. (na)počítat od jedné do sta ap.Can you count up to ten?Umíš napočítat do desíti?count downodpočítávat i před startem ap., počítat zpětně k nule
  2. count (up) sth (s)počítat, napočítat co zjistit počet
  3. for sth hrát roli, znamenat co, počítat se mít významYour vote didn't count.Tvůj hlas neplatil.count for somethingněco znamenat, mít váhu
  4. as sth/sb považovat, pokládat za co/koho, vnímat jako co/kohobe counted as sthbýt považován, počítat se za co úspěch ap.

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

blessing: count one's blessingsbýt vděčný za to, co je

chicken: be counting one's chickenschválit dne před večerem, dělat předčasně optimistické závěry

count among: count sb/sth amongsth počítat, řadit koho/co mezi co určitou skupinu ap.

count in: count sb inpočítat s kým s účastí ap.

count out: count sb outvyloučit koho, nepočítat s kým, vynechat koho z čeho

blood count: red/white blood countmnožství/počet červených/bílých krvinek

counting: not counting sthnepočítaje (v to) co

head count: do a head count(s)počítat přítomné (osoby)

rhyme: counting rhymerozpočítadlo v dětských hrách ap.

count out: Count me out!Se mnou nepočítej!, Do toho já nejdu.

hatch: Don't count your chickens before they are hatched.Nechval dne před večerem., Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.

penny: Every penny counts.Každá koruna dobrá.

obraz: krevní obraz(complete) blood count

pojem: nemít/ztratit pojem o časehave no notion/lose count of time

sčítání: sčítání hlasůvote counting, counting of votes

napočítat: až napočítám do tříon the count of three

počítat: Počítej od jedné do desíti.Count from one to ten.

počítat: Můžeme s tebou počítat?Can we count you in?

počítat: Se mnou nepočítej(te)!Count me out!

řadit: Řadím ho mezi své přátele.I count him among my friends.

spočítat: Spočítal peníze.He counted the money.

spoléhat (se): Spoléhám na tebe.I count on you.

koruna: Každá koruna dobrá.Every penny counts.

mimo: být úplně mimozmatený ap. be off one's head, v bezvědomí ap. be out for the count, zdrogovaný ap. be spaced-out, z čeho ohromený ap. be knocked for six by sth

přeskočit: Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.Don't count your chickens before they are hatched.