Hlavní obsah

blessing [ˈblesɪŋ]

Vyskytuje se v

blessing: count one's blessingsbýt vděčný za to, co je

blessed: círk. the Blessed Trinitysvatá Trojice

thistle: blessed thistlebenedikt lékařský

zdraví: Cheers!, hovor. Chin-chin!, po kýchnutí Bless you!Na zdraví!

štěstí: a blessing in disguiseštěstí v neštěstí

bless: God bless, bless youBůh vám žehnej výraz díků, přání ap.