Hlavní obsah

počítat

Nedokonavé sloveso

  1. (zjišťovat počet) co count(vyčíslovat) number sthPočítej od jedné do desíti.Count from one to ten.
  2. (výpočtem) calculate(hl. základní) do arithmetic, compute
  3. (přihlížet k) s čím allow for sth, take into account sth(očekávat) expect, anticipate sth(mít na paměti) keep in mind(v rozvrhu) schedule for sthMusíš počítat s touto možností.You have to allow for this possibility.počítat s nejhoršímexpect the worst
  4. (spoléhat) s kým/čím count (up)on sb/sth, rely on sb/sth(očekávat) reckon on sth(započítat, s účastí ap.) count sb inMůžeme s tebou počítat?Can we count you in?Se mnou nepočítej(te)!Count me out!
  5. (soudit) reckon, think(hádat) guess(předpokládat) suppose
  6. počítat (si) (účtovat) komu kolik charge sb sth

Vyskytuje se v

hlava: (vy)počítat co z hlavywork sth out in one's head, řidč. calculate sth mentally

arithmetic: počítat dělat základní operacedo arithmetic

cash: (s)počítat pokladnu na konci dnecash up

count: být považován, počítat se za co úspěch ap.be counted as sth

counting: nepočítaje (v to) co, bez započtení čehonot counting sth

expect: počítat s nejhoršímexpect the worst

head count: (s)počítat přítomné (osoby)do a head count

including: nepočítaje v to koho/co, bez koho/čehonot including sb/sth

numerate: umět počítatbe numerate

plan: naplánovat co, počítat s čím do budoucnaplan for sth

score: Počítá někdo, kolik to je? při fotbale ap.Is anybody keeping score?

počítat: počítat s nejhoršímexpect the worst