Hlavní obsah

počítat

Nedokonavé sloveso

  1. (zjišťovat počet) co count(vyčíslovat) number sthPočítej od jedné do desíti.Count from one to ten.
  2. (výpočtem) calculate(hl. základní) do arithmetic, compute
  3. (přihlížet k) s čím allow for sth, take into account sth(očekávat) expect, anticipate sth(mít na paměti) keep in mind(v rozvrhu) schedule for sthMusíš počítat s touto možností.You have to allow for this possibility.počítat s nejhoršímexpect the worst
  4. (spoléhat) s kým/čím count (up)on sb/sth, rely on sb/sth(očekávat) reckon on sth(započítat, s účastí ap.) count sb inMůžeme s tebou počítat?Can we count you in?Se mnou nepočítej(te)!Count me out!
  5. (soudit) reckon, think(hádat) guess(předpokládat) suppose
  6. počítat (si) (účtovat) komu kolik charge sb sth

Vyskytuje se v

hlava: (vy)počítat co z hlavywork sth out in one's head

arithmetic: do arithmeticpočítat dělat základní operace

cash: cash up(s)počítat pokladnu na konci dne

count: count downodpočítávat i před startem ap., počítat zpětně k nule

count: be counted as sthbýt považován, počítat se za co úspěch ap.

counting: not counting sthnepočítaje (v to) co

expect: expect the worstpočítat s nejhorším

head count: do a head count(s)počítat přítomné (osoby)

including: not including sb/sthnepočítaje v to koho/co, bez koho/čeho

numerate: be numerateumět počítat

plan: plan for sthnaplánovat co, počítat s čím do budoucna

score: Is anybody keeping score?Počítá někdo, kolik to je? při fotbale ap.

count out: Count me out!Se mnou nepočítej!, Do toho já nejdu.