Hlavní obsah

counting [ˈkaʊntɪŋ]

Předložka

Vyskytuje se v

chicken: chválit dne před večerem, dělat předčasně optimistické závěrybe counting one's chickens

count: sth (s)počítat, napočítat co zjistit početcount (up)

count among: sth počítat, řadit koho/co mezi co určitou skupinu ap.count sb/sth among

count in: počítat s kým s účastí ap.count sb in

count out: vyloučit koho, nepočítat s kým, vynechat koho z čehocount sb out

blood count: množství/počet červených/bílých krvinekred/white blood count

counting: nepočítaje (v to) co, bez započtení čehonot counting sth

head count: (s)počítat přítomné (osoby)do a head count

rhyme: rozpočítadlo v dětských hrách ap.counting rhyme

hatch: Nechval dne před večerem., Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.Don't count your chickens before they are hatched.

penny: Každá koruna dobrá.Every penny counts.

obraz: krevní obraz(complete) blood count

pojem: nemít/ztratit pojem o časehave no notion/lose count of time

růženec: modlit se růženectell one's beads, count the rosary, say one's prayers

sčítání: sčítání hlasůvote counting, counting of votes

napočítat: až napočítám do tříon the count of three

počítat: Počítej od jedné do desíti.Count from one to ten.

řadit: Řadím ho mezi své přátele.I count him among my friends.

spočítat: Spočítal peníze.He counted the money.

spoléhat (se): Spoléhám na tebe.I count on you.

koruna: Každá koruna dobrá.Every penny counts.

mimo: být úplně mimozmatený ap. be off one's head, v bezvědomí ap. be out for the count, zdrogovaný ap. be spaced-out, z čeho ohromený ap. be knocked for six, be staggered by sth

přeskočit: Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.Don't count your chickens before they are hatched.

blessing: být vděčný za to, co jecount one's blessings