Hlavní obsah

counting [ˈkaʊntɪŋ]

Předložka

Vyskytuje se v

chicken: be counting one's chickenschválit dne před večerem, dělat předčasně optimistické závěry

count: count (up)sth (s)počítat, napočítat co zjistit počet

count among: count sb/sth amongsth počítat, řadit koho/co mezi co určitou skupinu ap.

count in: count sb inpočítat s kým s účastí ap.

count out: count sb outvyloučit koho, nepočítat s kým, vynechat koho z čeho

blood count: red/white blood countmnožství/počet červených/bílých krvinek

counting: not counting sthnepočítaje (v to) co, bez započtení čeho

head count: do a head count(s)počítat přítomné (osoby)

rhyme: counting rhymerozpočítadlo v dětských hrách ap.

hatch: Don't count your chickens before they are hatched.Nechval dne před večerem., Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.

penny: Every penny counts.Každá koruna dobrá.

blessing: count one's blessingsbýt vděčný za to, co je