Hlavní obsah

counter [ˈkaʊntə]

Vyskytuje se v

check-in: check-in (counter)místo odbavení, odbavovací přepážka na letišti

checkout: self(-service) checkout (counter)samoobslužná pokladna v prodejně ap.

revolution: revolution counterotáčkoměr

odbavovací: odbavovací přepážka letištní ap.check-in counter

počítadlo: počítadlo otáčekrevolution counter

prodejný: volně prodejné lékyover-the-counter drugs

předpis: med. lék bez předpisunon-prescription/over-the-counter drug

přepážka: u přepážkyat the counter

přepážka: odbavovací přepážkacheck-in counter

pult: za pultembehind the counter

pultový: pultový prodejover-the-counter sale

volně: med. volně prodejný lék(sold) over the counter

výdejní: výdejní pultissue counter, v lékárně dispensing counter

podepřít se: podepřít se lokty o pultrest one's elbows on the counter