Hlavní obsah

counter [ˈkaʊntə]

Vyskytuje se v

counter: over the counterbez předpisu, volně prodejný o lécích

check-in: check-in (counter)místo odbavení, odbavovací přepážka na letišti

checkout: self(-service) checkout (counter)samoobslužná pokladna v prodejně ap.

revolution: revolution counterotáčkoměr

odbavovací: check-in counterodbavovací přepážka letištní ap.

počítadlo: revolution counterpočítadlo otáček

prodejný: over-the-counter drugsvolně prodejné léky

předpis: non-prescription/over-the-counter drugmed. lék bez předpisu

přepážka: at the counteru přepážky

pult: behind the counterza pultem

pultový: over-the-counter salepultový prodej

rozpor: be contrary to sth, porušovat form. contravene sth, fakta ap. be at variance with sth, výrok ap. contradict sth, be in contradiction to sth, odporovat si be inconsistent with sth, příčit se go against sth, a vyvracet belie, mít opačný účinek run counter to sth, naprosto odporovat fly in the face of sthbýt v rozporu s čím

volně: (sold) over the countermed. volně prodejný lék

výdejní: issue counter, v lékárně dispensing countervýdejní pult

podepřít se: rest one's elbows on the counterpodepřít se lokty o pult