Hlavní obsah

counter [ˈkaʊntə]

Vyskytuje se v

counter: over the counterbez předpisu, volně prodejný o lécích

check-in: check-in (counter)místo odbavení, odbavovací přepážka na letišti

checkout: self(-service) checkout (counter)samoobslužná pokladna v prodejně ap.

revolution: revolution counterotáčkoměr

odbavovací: check-in counterodbavovací přepážka letištní ap.

počítadlo: revolution counterpočítadlo otáček

prodejný: over-the-counter drugsvolně prodejné léky

předpis: non-prescription/over-the-counter drugmed. lék bez předpisu

přepážka: at the counteru přepážky

pult: behind the counterza pultem

pultový: over-the-counter salepultový prodej

volně: (sold) over the countermed. volně prodejný lék

výdejní: issue counter, v lékárně dispensing countervýdejní pult

podepřít se: rest one's elbows on the counterpodepřít se lokty o pult