Hlavní obsah

counter [ˈkaʊntə]

Vyskytuje se v

counter: over the counterbez předpisu, volně prodejný o lécích

check-in: check-in (counter)místo odbavení, odbavovací přepážka na letišti

checkout: self(-service) checkout (counter)samoobslužná pokladna v prodejně ap.

revolution: revolution counterotáčkoměr