Hlavní obsah

counting [ˈkaʊntɪŋ]

Vyskytuje se v

chicken: be counting one's chickenschválit dne před večerem, dělat předčasně optimistické závěry

count: count (up)sth (s)počítat, napočítat co zjistit počet

count among: count sb/sth amongsth počítat, řadit koho/co mezi co určitou skupinu ap.

count in: count sb inpočítat s kým s účastí ap.

count out: count sb outvyloučit koho, nepočítat s kým, vynechat koho z čeho

blood count: red/white blood countmnožství/počet červených/bílých krvinek

counting: not counting sthnepočítaje (v to) co

head count: do a head count(s)počítat přítomné (osoby)

rhyme: counting rhymerozpočítadlo v dětských hrách ap.

hatch: Don't count your chickens before they are hatched.Nechval dne před večerem., Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.

penny: Every penny counts.Každá koruna dobrá.

obraz: (complete) blood countkrevní obraz

pojem: have no notion/lose count of timenemít/ztratit pojem o čase

sčítání: vote counting, counting of votessčítání hlasů

napočítat: on the count of threeaž napočítám do tří

počítat: Count from one to ten.Počítej od jedné do desíti.

řadit: I count him among my friends.Řadím ho mezi své přátele.

spočítat: He counted the money.Spočítal peníze.

spoléhat (se): I count on you.Spoléhám na tebe.

koruna: Every penny counts.Každá koruna dobrá.

mimo: zmatený ap. be off one's head, v bezvědomí ap. be out for the count, zdrogovaný ap. be spaced-out, z čeho ohromený ap. be knocked for six by sthbýt úplně mimo

přeskočit: Don't count your chickens before they are hatched.Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.

blessing: count one's blessingsbýt vděčný za to, co je