Hlavní obsah

hatch [hætʃ]

Sloveso

Vyskytuje se v

obrnit: obrnit sek odporu fortify osf, připravit se batten down the hatches

ex: Na ex!hovor. Bottoms up!, Down the hatch!

přeskočit: Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.Don't count your chickens before they are hatched.