Hlavní obsah

počítání

Vyskytuje se v

počítat: počítat (si)účtovat komu kolik charge sb sth

hlava: (vy)počítat co z hlavywork sth out in one's head

počítat: počítat s nejhoršímexpect the worst

počítat: Počítej od jedné do desíti.Count from one to ten.

počítat: Musíš počítat s touto možností.You have to allow for this possibility.

počítat: Můžeme s tebou počítat?Can we count you in?

počítat: Se mnou nepočítej(te)!Count me out!