Hlavní obsah

count [kaʊnt]

Sloveso

  1. (na)počítat od jedné do sta ap.Can you count up to ten?Umíš napočítat do desíti?count downodpočítávat i před startem ap., počítat zpětně k nule
  2. count (up) sth (s)počítat, napočítat co zjistit počet
  3. for sth hrát roli, znamenat co, počítat se mít významYour vote didn't count.Tvůj hlas neplatil.count for somethingněco znamenat, mít váhu
  4. as sth/sb považovat, pokládat za co/koho, vnímat jako co/kohobe counted as sthbýt považován, počítat se za co úspěch ap.

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

blessing: count one's blessingsbýt vděčný za to, co je

chicken: be counting one's chickenschválit dne před večerem, dělat předčasně optimistické závěry

count among: count sb/sth amongsth počítat, řadit koho/co mezi co určitou skupinu ap.

count in: count sb inpočítat s kým s účastí ap.

count out: count sb outvyloučit koho, nepočítat s kým, vynechat koho z čeho

blood count: red/white blood countmnožství/počet červených/bílých krvinek

counting: not counting sthnepočítaje (v to) co

head count: do a head count(s)počítat přítomné (osoby)

rhyme: counting rhymerozpočítadlo v dětských hrách ap.

count out: Count me out!Se mnou nepočítej!, Do toho já nejdu.

hatch: Don't count your chickens before they are hatched.Nechval dne před večerem., Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.

penny: Every penny counts.Každá koruna dobrá.