Hlavní obsah

counter-productive [ˌkaʊntəprəˈdʌktɪv]