Hlavní obsah

cash [kæʃ]

Podstatné jméno

  • hotovost, hotové penízeAre you going to pay cash?Budete platit hotově?strapped for cashve finanční tísni, bez penězcash down, AmE cash on the barrelheadpeníze na dřevo, jen za hotové platí se hned při koupicash machinebankomat, bankovní automat

Vyskytuje se v

register: (cash) registerpokladna v obchodě ap.

clunker: cash for clunkersšrotovné

delivery: cash on deliverydobírka

deposit: cash depositvklad v hotovosti

dispenser: cash dispenserbankomat, peněžní automat

position: ekon. cash positionhotovostní pozice

dobírka: poslat co na dobírkusend sth cash on delivery

hotovost: platit v hotovostipay (in) cash

hotovost: platba v hotovosticash payment, na místě hovor. spot cash

peněžní: peněžní deníkcash book

peníze: hotové penízeready money, cash

platba: platba v hotovosticash payment

platit: platit hotověpay (in) cash

pokladní: ekon. pokladní kniha/účet/zůstatekcash book/account/balance

příjmový: příjmový (pokladní) doklad k hotovosticash receipt

příruční: příruční pokladna(petty) cash box

registrační: registrační pokladnacash register

vyinkasovat: vyinkasovat peníze za co, z čeho z pojistky ap.cash in sth

karta: Platíte hotově nebo kartou?Cash or credit (card)?

pokladna: platí se u pokladnypay at the cash desk

výběr: výběr hotovosticash withdrawal

výplata: výplata v hotovosticash payment

kráva: přen. dojná krávao člověku ap. milch cow, výnosný zdroj též cash cow