Hlavní obsah

cash [kæʃ]

Podstatné jméno

  • hotovost, hotové penízeAre you going to pay cash?Budete platit hotově?strapped for cashbez penězcash down, AmE cash on the barrelheadpeníze na dřevo, jen za hotové platí se hned při koupicash machinebankomat, bankovní automat

Vyskytuje se v

register: pokladna v obchodě ap.(cash) register

clunker: šrotovnécash for clunkers

delivery: dobírkacash on delivery

deposit: vklad v hotovosticash deposit

dispenser: bankomat, peněžní automatcash dispenser

position: hotovostní pozice, stav běžného účtuekon. cash position

dobírka: poslat co na dobírkusend sth cash on delivery

hotovost: platit v hotovostipay (in) cash

peněžní: peněžní deníkcash book

peníze: hotové penízeready money, cash

platba: platba v hotovosticash payment

platit: platit hotověpay (in) cash

pokladní: ekon. pokladní kniha/účet/zůstatekcash book/account/balance

příjmový: příjmový (pokladní) doklad k hotovosticash receipt

příruční: příruční pokladna(petty) cash box

registrační: registrační pokladnacash register

vyinkasovat: vyinkasovat peníze za co, z čeho z pojistky ap.cash in sth

karta: Platíte hotově nebo kartou?Cash or credit (card)?

pokladna: platí se u pokladnypay at the cash desk

výběr: výběr hotovosticash withdrawal

výplata: výplata v hotovosticash payment

kráva: přen. dojná krávao člověku ap. milch cow, výnosný zdroj též cash cow

cash: bez penězstrapped for cash