Hlavní obsah

všichni, všechny, všechna

Zájmeno

  1. všichni (každý) everybody, everyonevšichni (všichni lidé) all the peoplevy/my všichniall of you/usvšichni do jednohoevery single one (of them), each and every one
  2. (bez výjimky) all (of)překonat všechna očekáváníexceed all expectationssnažit se ze všech sildo one's best, do sth with all one's mightpsát všemi deseti na strojitouch-type