Hlavní obsah

hlasování

Podstatné jméno, rod střední

  • o čem vote on sth, voting(hl. hlasovacími lístky) ballottajné hlasováníballot, secret votezdržet se hlasováníabstain (from voting)

Vyskytuje se v

hlasovat: nechat hlasovat o čemput sth to the vote

proti: hlasovat proti čemuvote against sth

zdržet se: zdržet se hlasováníabstain from voting/in the vote

tajně: tajně hlasovatvote secretly, (hold a secret) ballot

aye: hlasovat provote aye

censure: hlasování o vyslovení nedůvěry vládě ap.vote of censure

confidence: hlasování o důvěře vládě ap.vote of confidence

no-confidence: návrh na (hlasování o) vyslovení nedůvěry komuno-confidence motion against sb

postal: korespondenční hlasovánípostal ballot

strike: hlasování o stávce mezi pracovníkystrike ballot

vote: hlasovat o čemhave a vote on sth

elect: zvolit hlasovánímelect by vote

hlasování: tajné hlasováníballot, secret vote