Hlavní obsah

hlasování

Vyskytuje se v

hlasovat: nechat hlasovat o čemput sth to the vote

proti: hlasovat proti čemuvote against sth

zdržet se: zdržet se hlasováníabstain from voting/in the vote

tajně: tajně hlasovatvote secretly, (hold a secret) ballot

aye: vote ayehlasovat pro

censure: vote of censurehlasování o vyslovení nedůvěry vládě ap.

confidence: vote of confidencehlasování o důvěře vládě ap.

no-confidence: no-confidence motion against sbnávrh na (hlasování o) vyslovení nedůvěry komu

postal: postal ballotkorespondenční hlasování

strike: strike ballothlasování o stávce mezi pracovníky

vote: have a vote on sthhlasovat o čem

vote: put sth to the votenechat hlasovat o čem

vote: polit. vote of confidencehlasování o důvěře

vote: polit. vote of no confidencehlasování o nedůvěře

vote: block votezástupné hlasování jedna osoba zastupuje více voličů

vote: postal votekorespondenční hlasování

vote: vote ayehlasovat pro

vote: vote by roll-callhlasovat jmenovitě jeden za druhým

elect: elect by votezvolit hlasováním