Hlavní obsah

hlasování

Podstatné jméno, rod střední

  • o čem vote on sth, voting(hl. hlasovacími lístky) ballottajné hlasováníballot, secret votezdržet se hlasováníabstain (from voting)

Vyskytuje se v

hlasovat: nechat hlasovat o čemput sth to the vote

proti: hlasovat proti čemuvote against sth

zdržet se: zdržet se hlasováníabstain from voting/in the vote

tajně: tajně hlasovatvote secretly, (hold a secret) ballot